„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Divize Handžár

Stránka se Spolek Třiatřicet několik let podporoval tým autorů - překladatelů, analytiků a amatérských historiků - vedený Ing. Danielem Novotným, PhD - při jeho sběru a výzkumu informačních zdrojů za účelem vytvoření knihy (s pracovním názvem Příběh, který nikoho nezajímá) zabývající se moderními dějinami západního Balkánu, konkrétně genezí a průběhem válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině v 90. letech minulého století. Týmu se dosud podařilo, s pomocí našeho spolku, shromáždit přes 75.000 stran dokumentů - včetně mnoha kopií originální dokumentace využívané při procesech vedených Mezinárodním soudem v Haagu - a desítky hodin videomateriálů.
 
I přes úmrtí Ing. Novotného v létě roku 2013 se podařilo připravit k samostatnému vydání jednu ze studií, která vznikla při práci na připravované knize; text byl publikován pod titulem Reinkarnace Divize Handžár v bývalé Jugoslávii v 90. letech 20. století v létě roku 2014.
 
Publikace vyšla v bibliofilském nákladu pro předem daný okruh odběratelů a je zcela rozebrána.

Publikace

/album/divize-handzar/handzar-jpg/

—————


Z médií

07.06.2015 08:24

Čáslavské občanské sdružení vydalo unikátní publikaci o válce na Balkáně

Občanské sdružení Třiatřicet zná čáslavská veřejnost zejména jako organizátora pravidelných jarních výstav - v předchozích letech připravili jeho členové ve spolupráci s ředitelem Galerie výtvarných umění v Mostě Petrem Svobodou expozice Petra Modlitby, Idy Saudkové, Vladimíra Franze a aktuálně...

—————