„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Realizované akce a projekty

 

Hynek Č ermák: U PŘE-RODU (2020 - ) výstavy fotografií; spolek Třiatřicet se na projektu podílí jako spoluorganizátor

Edice Picturis (2017 - )

Edice Ultima Thule (2021 - )

 

1.   Petr Modlitba - výstava "Z hlubin dávnověku" (Výstavní síň, Čáslav, duben - květen 2011);

2.   Ida Saudková - výstava "Fotografie" (Výstavní síň Čáslav, duben - květen 2012);

3.   Vladimír Franz - výstava "Vladimír Franz: Obrazy 2013" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, květen - červen 2013); od roku 1996 správa mediálního archívu,  webu  a blogu;

4.   Pavel Vašíček - výstava "Ten tajemný předmět touhy" (Výstavní síň, Čáslav, květen 2014) a stejnojmenný katalog (vydán v lednu 2015);

5.   Reinkarnace Divize Handžár - historická studie z války v Bosně a Hercegovině (vydaná v květnu 2014);

6.   Alice Endychová - výstava (Městská galerie Třemošnice, únor 2016);

7.   Zdeněk Sejček - katalog k výstavě "Tóny Železných hor" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, květen - červen 2016);

8.   Tereza z Davle - výstava "Hlubiny andělských duší" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, září - listopad 2016) a stejnojmenný katalog;

9.   Kamila Ženatá - katalog k výstavě "Kamila Ženatá: Obrazy" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, listopad 2016 - březen 2017);

10. Miloslav Moucha - výstava "Z ONOHO SVĚTA" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, říjen - listopad 2017) a stejnojmenný katalog;

11. Radkin Honzák - spoluorganizace přednášek na téma "Duše v břiše" (červen 2018) a "Jak se dívat na emoce" (březen 2019);

12. Gabina Fárová - výstava "ŽENA-OBRAZ-AKT" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, listopad 2018 - leden 2019) a stejnojmenný katalog (prosinec 2018 - leden 2019); debata se studenty Gymnázia a SOŠPg v Čáslavi (aula školy, Čáslav, 25. ledna 2019); 

13. Vadim Petrov - debata se studenty Gymnázia a SOŠPg v Čáslavi (aula školy, Čáslav, 11. listopadu 2018);

14. František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948 - spoluorganizace odborného kolokvia a vzpomínkové akce spojená s udělením čestného občanství města Čáslavi in memoriam gen. Františku Moravcovi.

15. 100 let Fotoklubu Čáslav - spoluorganizace výstavy ke 100. výročí Fotoklubu Čáslav (Dusíkovo divadlo, Čáslav, 14. 5. - 30. 6. 2019)

16. Tereza z Davle & Hynek Čermák - výstava "Průměty do ženské postavy" (Dusíkovo divadlo, Čáslav, říjen - prosinec 2019)

17. Víkendový fotoworkshop s Terezou z Davle (Čáslav, 20. - 21. června 2020)

18. Jan Pištěk - výstava "Kosmologické theatrum-terra" (Dusíkovo divadlo Čáslav, listopad - prosinec 2020; prodlouženo do 11. června 2021) a stejnojmenný katalog (vydán v prosinci 2021)

19. Boj o srdce Evropy: České země a zpravodajské služby - spoluorganizace vzpomínkové akce a odborné konference.

20. Jaromír Šofr - výstava "Světlo-žena-imaginace" (Výstavní síň Čáslav, květen - červen 2022) a stejnojmenný katalog (vydán v prosinci 2022) 

21. Petr Štěpán - spolupráce na výstavě HIEROFANIE / NEBE V ZAHRADĚ (13. října - 26. listopadu 2023), uspořádané v jízdárně teplického zámku.