„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Čáslavské občanské sdružení vydalo unikátní publikaci o válce na Balkáně

07.06.2015 08:24
Občanské sdružení Třiatřicet zná čáslavská veřejnost zejména jako organizátora pravidelných jarních výstav - v předchozích letech připravili jeho členové ve spolupráci s ředitelem Galerie výtvarných umění v Mostě Petrem Svobodou expozice Petra Modlitby, Idy Saudkové, Vladimíra Franze a aktuálně Pavla Vašíčka. Rozsah aktivit tohoto sdružení je však mnohem širší.
 
Na podzim loňského roku se například jeho členové pokusili vydat pod názvem Ještě nepřišel můj čas první český překlad autentického svědectví srbského chlapce o o životě v převážně muslimském městě Goražde během války v bývalé Jugoslávii. Jednalo by se o vůbec první knihu s podobnou tématikou vydanou v českém jazyce, sdružení se však nepodařilo získat dostatek finančních prostředků a dílo tak dosud v Čechách nebylo publikováno. 
 
Sdružení Třiatřicet také několik let spolupracuje se skupinou překladatelů, analytiků a amatérských historiků, vedenou až do svého náhlého úmrtí v létě roku 2013 analytikem a historikem Danielem Novotným, jejímž cílem je sepsat původní českou knihu o genezi nedávného válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině. Jednu ze studií, vzniklých v rámci práce na knize, se nyní sdružení podařilo připravit k samostatnému vydání. Stostránková publikace s titulem Reinkarnace Divize Handžár v bývalé Jugoslávii v 90. letech 20. století se zabývá tématem, které dosud nebylo ve světové odborné literatuře zpracováno, konkrétně aktivitami ozbrojené muslimské jednotky, která před dvaceti lety působila v dnešním Chorvatsku a Bosně pod jménem nechvalně proslulé Waffen SS Divize Handžár, vytvořené během 2. sv. války z popudu Heinricha Himmlera. Publikace byla - vzhledem ke svému specifickému zaměření - vydána v bibliofilském nákladu pro předem daný okruh odběratelů a je zcela rozebrána. 
 
Aktuálním cílem sdružení je vydání reprezentativního katalogu z právě ukončené výstavy krajinomaleb Pavla Vašíčka, jednoho z nejvýraznějších představitelů mladé generace českých výtvarníků, která v květnu t.r. proběhla pod názvem "Ten tajemný předmět touhy..." v čáslavské Výstavní síni. Většinu potřebných finančních prostředků sdružení zajistilo z vlastních zdrojů, zbývajících několik desítek tisíc korun se nyní snaží získat od veřejnosti formou finančních darů.
 
(...)
 
Čáslavsko.net, 12. 6. 2014

—————

Zpět