„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


NOVINKY

NAD DRUHDY ZNIČENOU KNIHOU ZAPOMENUTÉHO AUTORA

Recenze knihy R. I. Malý: S F. X. Šaldou tehdy a nyní. Dopisy – Dílo – Evokace

Po dvou letech od publikace jsme narazili na obsáhlou recenzi námi vydané knihy z pera Ivo Haráka, otištěnou v červenci 2022 v časopise Tvar.

-----------------

Středočeský epilog ústecké kulturní čistky. 

Pozdrav z temnot po sedmi letech

(článek předsedy spolku Davida Nováka zveřejněný na webu Hlídací Pes)

Na základě skutečností uvedených v tomto článku přerušil spolek Třiatřicet až do odvolání veškerou spolupráci se středočeským krajským úřadem.

 

-----------------

U PŘE-RODU

Výstava Hynka Čermáka v Dobrušce

Od 12. března do 5. dubna probíhala ve Společenském centru Dobruška výstava fotografií Hynka Čermáka; náš spolek byl spoluorganizátorem, kurátorem výstavy byl jako vždy Petr Svoboda.

Jednalo se o poslední výstavu fotografií Hynka Čermáka v roce 2024.

-----------------

EXPLOZE DO NEKONEČNA / CREPITUS IN INFINITUM

Autorská výstava sochaře Jana Kováříka

V jízdárně teplického zámku proběhla ve dnech 9. 2. - 31. 3. 2024 obsáhlá autorská výstava předního českého sochaře Jana Kováříka. Spolek Třiatřicet se na ní podílel jako spolupracující subjekt. V r. 2025 by na teplickou expozici měla navázat autorova komorní výstava v Čáslavi doprovázená tradičním katalogem. Bližší informace k teplické výstavě jsou zde

-----------------

U PŘE-RODU

Výstava Hynka Čermáka v Klánovicích

Od 1. února do 10. dubna 2023 probíhala v klánovickém KC Beseda výstava fotografií Hynka Čermáka, jíž byl spolek Třiatřicet tradičním spoluorganizátorem. Kurátorem výstavy byl jako obvykle Petr Svoboda.

-----------------

HIEROFANIE: NEBE V ZAHRADĚ

Výstava obrazů a kreseb Petra Štěpána

V jízdárně teplického zámku probíhala ve dnech 13. 10. - 26. 11. 2023 obsáhlá výstava obrazů a kreseb Petra Štěpána. Akce se konala ve spolupráci s naším spolkem a v r. 2024 by na ni měla navázat autorova komorní výstava v Čáslavi doprovázená tradičním katalogem. 

 

Bližší informace k teplické výstavě jsou dostupné zde, fotografie z vernisáže jsou zde.

  

-----------------

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BOJ O SRDCE EVROPY 

Po dvou letech, dne 5. října 2023, proběhl již třetí ročník konference Boj o srdce Evropy: České země a zpravodajské služby, pořádané tentokrát pod oficiální záštitou generálporučíka Ing. Jana Berouna, ředitele Vojenského zpravodajství České republiky, Mgr. Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje, a MUDr. Bohuslava Procházky, senátora za obvod Kutná Hora. 

Spolek Třiatřicet se na akci opět podílel jako spoluorganizátor.

-----------------

KATALOG Z VÝSTAVY JAROMÍRA ŠOFRA

Dne 20. září 2022 oslavil své třiaosmdesáté narozeniny významný český filmový kameraman Jaromír Šofr; k témuž dni jsme zahájili veřejnou sbírku, která představovala jedinou možnost k získání reprezentativního katalogu nejen z jeho čáslavské výstavy. Sbírka byla úspěšná a katalog, vydávaný jako 5. svazek edice Picturis v bibliofilském nákladu 199 kusů, byl představen veřejnosti ve čtvrtek 15. prosince v prostorách pražské tiskárny IndigoPrint. Publikace obsahuje mj. reprodukce kompletního autorova výtvarného díla, včetně obrazů dosud nikdy nevystavených.

 

---------------

VÍKENDOVÝ FOTOWORKSHOP S TEREZOU Z DAVLE A HYNKEM ČERMÁKEM

...tentokrát v Hostačově

Ve dnech 17. - 19. června 2022 uspořádal spolek Třiatřicet na zámku v Hostačově druhý celovíkendový fotoworkshop aktu; společenské setkání s agapé poté proběhlo v golčjeníkovské Nové Arkádii. Spolek Třiatřicet vydá z celé události bibliofilskou publikaci.

-----------------

U PŘE-RODU

Výstava Hynka Čermáka v Prachaticích

Od června do září 2022 probíhala v prachatické Galerie Dolní brána výstava fotografií Hynka Čermáka. Kurátorem výstavy byl Petr Svoboda; spolek Třiatřicet na akci podílel jako spoluorganizátor. Virtuální prohlídka výstavy je dostupná zde: https://my.matterport.com/show/?m=72kzxbZBa5Y

-----------------

"SVĚTLO - ŽENA - IMAGINACE"

Výstava prof. Jaromíra Šofra v čáslavské výstavní síni

Od 7. května do 3. června 2022 probíhala ve Výstavní síni Městského muzea a knihovny Čáslav výstava obrazů prof. Jaromíra Šofra. Kurátorem výstavy byl Petr Svoboda. 
Touto akcí spolek Třiatřicet ukončil svou výstavní činnost v Čáslavi a nadále bude podobné akce realizovat v jiných městech.
Výstava se konala díky finančním příspěvkům města Čáslav, Středočeského kraje, soukromých firem a mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni.
 

-------------------

U PŘE-RODU

Výstava fotografií Hynka Čermáka ve Dvoře Králové

Od 25. března do 23. června 2022 probíhala v královédvorském Kafe Dostaveníčko probíhat komorní výstava fotografií Hynka Čermáka. Kurátorem výstavy byl Petr Svoboda; spolek Třiatřicet se na akci podílel jako spoluorganizátor.

-------------------

U PŘE-RODU

Výstava fotografií Hynka Čermáka v Teplicích

Od 3. března 2022 do 24. dubna 2022 probíhala v zámecké jízdárně Regionálního muzea v Teplicích dosud nejobsáhlejší samostatná výstava fotografií Hynka Čermáka - bylo zde vystaveno více než 102 prací. Kurátorem výstavy byl Petr Svoboda; spolek Třiatřicet se na akci podílel jako spoluorganizátor. 

-------------------

OZNÁMENÍ

Vzhledem k tomu, že nedošlo k uzavření dohody o výstavní činnosti mezi spolkem Třiatřicet, z. s. a novou ředitelkou Dusíkova divadla, paní Ladou Bartošovou, na období od roku 2022, ukončil náš spolek po jedenácti letech v Čáslavi svoji výstavní činnost. Posledním realizovaným projektem zde byla výstava prof. Jaromíra Šofra ve Výstavní síni Městského muzea a knihovny, probíhající od 6. května do 3 června 2022.
Ze srdce děkujeme všem, kteří se v uplynulé dekádě zasloužili o úspěch našich akcí, tedy dárcům a mecenášům, zástupcům vedení města, spolupracovníkům, představitelům místních i krajských institucí a organizací a samozřejmě všem umělcům, kteří nás poctili svou důvěrou. Největší dík patří panu Petru Svobodovi, kurátorovi a emeritnímu řediteli GVU v Mostě.

-------------------

KATALOG Z VÝSTAVY JANA PIŠTĚKA

V prostorách tiskárny INDIGOPrint byl dne 8. prosince slavnostně pokřtěn více než 200stránkový katalog z výstavy ak. mal. Jana Pištěka; katalog vydaný v bibliofilském nákladu coby 4. svazek edice Picturis je již prakticky rozebrán. Autorem katalogu je Petr Svoboda.

-------------------

R.I. MALÝ: "S F. X. ŠALDOU TEHDY A NYNÍ"

Dokončili jsme distribuci knihy Rudolfa Iny Malého "S F. X. Šaldou tehdy a nyní" všem dárcům a mecenášům a představili ji veřejnosti v Čáslavi a v Praze.

---------------------

"BOJ O SRDCE EVROPY"

Ve čtvrtek 7. října 2021 proběhla pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství na Nové scéně Dusíkova divadla vzpomínková akce a odborná konference nazvaná "Boj o srdce Evropy - České země a zpravodajské služby". Spolek Třiatřicet se na události podílel jako spoluorganizátor. Z akce byl na jaře r. 2022 vydán sborník coby 5. číslo Zpráv Včely Čáslavské..

---------------------

"U PŘE-RODU"

Výstava fotografií Hynka Čermáka v Břeclavi

Od 14. září do 14. listopadu proběhla v břeclavské synagoze výstava fotografií Hynka Čermáka realizovaná v rámci projektu nazvaného "U PŘE-RODU"; spolek Třiatřicet se na projektu podílel jako spoluorganizátor.

-------------------

DVORKY 2021

O prodlouženém prvním zářijovém víkendu proběhl v Čáslavi druhý ročník festivalu Dvorky; veškeré informace o této nejrozsáhlejší místní kulturně-společenské události jsou dostupné na webu hlavního organizátora, jímž byl spolek Formanova Čáslav. Videoreportáž je dostupná zde. Spolek Třiatřicet se na festivalu podílel jako jeden z mnoha spolupracujících subjektů.

------------------

"KOSMOLOGICKÉ THEATRUM-TERRA"

Výstava ak. mal. Jana Pištěka v Dusíkově divadle

 

V pátek 6. listopadu v 6.36 hodin večer byla na Nové scéně Dusíkova divadla Čáslav zahájena výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jana Pištěka. Vernisáž proběhla vlivem protipandemických opatření virtuálně a expozice byla v důsledku restriktivních opatření vlády po řdu měsíců nepřístupná širší veřejnosti. Výstava původně plánovaná do konce prosince 2020 byla díky trpělivosti a vstřícnosti autora i vedení divadla celkem pětkrát prodloužena, a to až do 11. června 2021. Kurátorem výstavy byl opět Petr Svoboda, záštitu nad celým projektem přijal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek. Výstava a s ní spojené aktivity byly poprvé (a naposledy) součástí programu festivalu Formanova Čáslav

Výstava se konala díky finančním příspěvkům Města Čáslav, Středočeského kraje, soukromých firem a mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni.

-------------------

TA KNIHA!

Splácíme starý dluh.

Vydali jsme knihu, kterou komunisté sešrotovali...

Kniha R. I. Malého o F. X. Šaldovi byla dlouho považována za ztracenou. Před časem se nám víceméně náhodou podařilo objevit jeden její kompletní výtisk. Rozhodli jsme se toto dílo věnované jedné z významných čáslavských osobností konečně publikovat, a to v nové typografické úpravě a v rozšířeném vydání. 

Crowdfundingová kampaň na webu Startovač byla úspěšná (vybrali jsme 123 % cílové částky!) a momentálně dokončujeme distribuci hotové publikace. 

-------------------

"Člověk musí vždycky snít výš, než na co má."

Čáslavské noviny publikovaly v letošním zářijovém čísle zkrácenou verzi interview s předsedou našeho spolku Davidem Novákem. Kompletní rozhovor je dostupný zde.

-------------------

Zemřela Eva Albrechtová

Po krátké těžké nemoci zemřela v neděli ráno 5. července 2020 naše spolupracovnice a kamarádka, dlouholetá ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová.

-------------------

Víkendový workshop s Terezou z Davle

Ve dnech 20 - 21. června 2020 proběhl v Čáslavi ve spolupráci s Hotelem Grand a Slévárnou Losenický víkendový fotoworkshop s Terezou z Davle
Poděkování za vstřícnost a podporu:
pan Jan Jiskra, starosta obce Starkoč

(foto: Zbyněk Hozák)

-------------------

4. číslo Zpráv Včely Čáslavské

Počátkem února 2020 byl vydán sborník ze vzpomínkové události a kolokvia "František Moravec a čs. vojenské zpravodajství před rokem 1948"; součástí jeho obsahu je mj. i příspěvek předsedy spolku Třiatřicet Davida Nováka "Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa" a text přednášky našeho stálého spolupracovníka Tomáše Bandžucha.

--------------------

Vydali jsme třetí katalog 

V pátek 6. prosince 2019 proběhla ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi veřejná prezentace katalogu z výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka. Publikace byla vydána pod záštitou starosty města Čáslav JUDr. Vlastislava Málka coby třetí svazek edice uměleckých cahiers PICTURIS ve spolupráci pana SvobodyP. a spolku Třiatřicet.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře města Čáslav, Středočeského kraje, společností HOKA Interier, ista, Hotel Grand, SlowShop, Maso Čáslav, Venture Club, soukromých dárců a mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni.
Zvláštní poděkování: Oto Palán a Miroslav Lepeška.
 

--------------------

VIDEO & FOTOGRAFIE: Tereza z Davle & Hynek Čermák

Videoreportáž TV Čáslav z vernisáže výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka v čáslavském Dusíkově divadle je dostupná zde: https://vimeo.com/365431818

Fotografie z vernisáže (necenzurované) jsou dostupné ZDE.

--------------------

Tereza z Davle a Hynek Čermák: Katalog

Na webu Startovač proběhl úspěšný projekt na podporu vydání katalogu z výstavy Terezy z Davle a Hynka Čermáka, jehož prostřednictvím jsme nabídli veřejnosti příležitost získat tuto publikaci.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM!
 
--------------------
 
 
V pátek 4. října 2020 v 6.36 večer byla na Nové scéně Dusíkova divadla zahájena obsáhlá společná výstava fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka nazvaná "Průměty do ženské postavy". Tereza z Davle se tentokrát představila výběry z cyklu Neue Mädchen, který byl poprvé prezentován na podzim 2017 v Alšově jihočeské galerii, a z řady Gluteus Maximus. Znamý český herec a fotograf Hynek Čermák vystavil řadu fotografií připravenou speciálně pro tuto příležitost. Kurátorem výstavy a autorem doprovodného katalogu se stal opět Petr Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Záštitu nad celým projektem převzal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek.
 
Projekt byl realizován díky dotacím města Čáslav a s finančním přispěním Středočeského kraje a soukromých dárců.
 
---------------------
 
"Odvolání Petra Svobody z místa ředitele Mostecké galerii výtvarných umění bylo a je opravdovou hanbou!!!
 
Je zajímavé, že to tenkrát (2017) až tak příliš lidí nevzrušilo... Možná, že okolo toho nebyly ty správné tanečky, možná, že osobní zainteresovanost (oproti NG letos) u leckterých nabyla až tak závratná... Leč - v principu se jednalo o naprosto svévolný a buranský zásah a atak severočeských mocipánů a mafiánů proti kulturním institucím - v případě drsného odchovu v severočeské kulturní pustině ostrůvkům tuze potřebným a navíc v nejlepším slova smyslu opravdu kulturně zasloužilým. A tak byly v tichosti zdevastovány či ztraceny výsledky často dlouholeté kulturně osvětové práce a "kulturní veřejnost" k tomu v podstatě držela a drží hubu, aniž jí došlo, že vlastně vzniká skvělý precedens nekulturnosti pro futuro!"
 
Vladimír Franz, červen 2019

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Vedle výstavní a publikační činnosti je dlouhodobým projektem spolku - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii a správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)

„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“ (rozhovor s předsedou spolku Davidem Novákem; únor-květen 2020)

 


Poděkování

Děkujeme Městu Čáslav za velkorysou finanční podporu při realizaci některých projektů našeho spolku.

Za podporu děkujeme našemu stálému spolupracovníkovi a poradci ve věcech uměleckých panu Petru Svobodovi, zakladateli a emeritnímu řediteli dnes již neexistující GVU v Mostě, dále čáslavské firmě HOKA interier, našemu stálemu spolupracovníkovi a poradci ve věcech historických a literárních panu Tomáši Bandžuchovi, významné pražské tiskárně INDIGOPrint - jmenovitě Martinu Loudovi - a našemu nejvytrvalejšímu mecenáši, panu M., který si přeje zůstat nepoznán.

Děkujeme starostovi města Čáslavi, JUDr. Vlastislavu Málkovi, za poskytnutí oficiální záštity některým projektům organizovaným či spoluorganizovaným naším spolkem v roce 2019.

Děkujeme řediteli Vojenského zpravodajství, brig. gen. Ing. Janu Berounovi, za poskytnutí oficiální záštity vzpomínkové akci a odbornému kolokviu věnovanému památce gen. Františka Moravce a následným dvěma konferencím.

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za poskytnutí oficiální záštity nejvýznamnějším místním projektům spolku v letech 2016 až 2018.