„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


NOVINKY

KATALOG Z VÝSTAVY JANA PIŠTĚKA

Do konce roku 2021 vydáme obsáhlý katalog z výstavy ak. mal. Jana Pištěka; jedinou příležitostí, jak jej získat, je přispět prostřednictvím veřejné sbírky na portálu Startovač.

Katalog bude vydán v bibliofilském nákladu do 249 kusů a většina nákladu je již rozebraná.

-------------------

"U PŘE-RODU"

Výstava fotografií Hynka Čermáka v Břeclavi

Od 14. září do 14. listopadu probíhá v břeclavské synagoze výstava fotografií Hynka Čermáka realizovaná v rámci projektu nazvaného "U PŘE-RODU"; spolek Třiatřicet se na projektu podílí jako spoluorganizátor.

-------------------

DVORKY 2021

O prodlouženém prvním zářijovém víkendu proběhl v Čáslavi druhý ročník festivalu Dvorky; veškeré informace o této nejrozsáhlejší místní kulturně-společenské události jsou dostupné na webu hlavního organizátora, jímž byl spolek Formanova Čáslav. Videoreportáž je dostupná zde. Spolek Třiatřicet se na festivalu podílel jako jeden z mnoha spolupracujících subjektů.

------------------

"KOSMOLOGICKÉ THEATRUM-TERRA"

Výstava ak. mal. Jana Pištěka v Dusíkově divadle

 

V pátek 6. listopadu v 6.36 hodin večer byla na Nové scéně Dusíkova divadla Čáslav zahájena výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jana Pištěka. Vernisáž proběhla vlivem protipandemických opatření virtuálně a expozice byla v důsledku restriktivních opatření vlády po řdu měsíců nepřístupná širší veřejnosti. Výstava původně plánovaná do konce prosince 2020 byla díky trpělivosti a vstřícnosti autora i vedení divadla celkem pětkrát prodloužena, a to až do 11. června 2021. Kurátorem výstavy byl opět Petr Svoboda, záštitu nad celým projektem přijal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek. Výstava a s ní spojené aktivity byly poprvé součástí programu festivalu Formanova Čáslav

Výstava se konala díky finančním příspěvkům Města Čáslav, Středočeského kraje, soukromých firem a mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni.

-------------------

TA KNIHA!

Splácíme starý dluh.

Vydali jsme knihu, kterou komunisté sešrotovali...

Kniha R. I. Malého o F. X. Šaldovi byla dlouho považována za ztracenou. Před časem se nám víceméně náhodou podařilo objevit jeden její kompletní výtisk. Rozhodli jsme se toto dílo věnované jedné z významných čáslavských osobností konečně publikovat, a to v nové typografické úpravě a v rozšířeném vydání. 

Crowdfundingová kampaň na webu Startovač byla úspěšná (vybrali jsme 123 % cílové částky!) a momentálně dokončujeme distribuci hotové publikace. 

-------------------

"Člověk musí vždycky snít výš, než na co má."

Čáslavské noviny publikovaly v letošním zářijovém čísle zkrácenou verzi interview s předsedou našeho spolku Davidem Novákem. Kompletní rozhovor je dostupný zde a zde.

-------------------

Zemřela Eva Albrechtová

Po krátké těžké nemoci zemřela v neděli ráno 5. července 2020 naše spolupracovnice a kamarádka, dlouholetá ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová.

-------------------

Víkendový workshop s Terezou z Davle

Ve dnech 20 - 21. června 2020 proběhl v Čáslavi ve spolupráci s Hotelem Grand a Slévárnou Losenický víkendový fotoworkshop s Terezou z Davle
Poděkování za vstřícnost a podporu:
pan Jan Jiskra, starosta obce Starkoč

(foto: Zbyněk Hozák)

-------------------

4. číslo Zpráv Včely Čáslavské

Počátkem února 2020 byl vydán sborník ze vzpomínkové události a kolokvia "František Moravec a čs. vojenské zpravodajství před rokem 1948"; součástí jeho obsahu je mj. i příspěvek předsedy spolku Třiatřicet Davida Nováka "Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa" a text přednášky našeho stálého spolupracovníka Tomáše Bandžucha.

--------------------

Vydali jsme třetí katalog 

V pátek 6. prosince 2019 proběhla ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi veřejná prezentace katalogu z výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka. Publikace byla vydána pod záštitou starosty města Čáslav JUDr. Vlastislava Málka coby třetí svazek edice uměleckých cahiers PICTURIS ve spolupráci pana SvobodyP. a spolku Třiatřicet.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře města Čáslav, Středočeského kraje, společností HOKA Interier, ista, Hotel Grand, SlowShop, Maso Čáslav, Venture Club, soukromých dárců a mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni.
Zvláštní poděkování: Oto Palán a Miroslav Lepeška.
 

--------------------

VIDEO & FOTOGRAFIE: Tereza z Davle & Hynek Čermák

Videoreportáž TV Čáslav z vernisáže výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka v čáslavském Dusíkově divadle je dostupná zde: https://vimeo.com/365431818

Fotografie z vernisáže (necenzurované) jsou dostupné ZDE.

--------------------

Tereza z Davle a Hynek Čermák: Katalog

Na webu Startovač proběhl úspěšný projekt na podporu vydání katalogu z výstavy Terezy z Davle a Hynka Čermáka, jehož prostřednictvím jsme nabídli veřejnosti příležitost získat tuto publikaci.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM!
 
--------------------
 
 
V pátek 4. října 2020 v 6.36 večer byla na Nové scéně Dusíkova divadla zahájena obsáhlá společná výstava fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka nazvaná "Průměty do ženské postavy". Tereza z Davle se tentokrát představila výběry z cyklu Neue Mädchen, který byl poprvé prezentován na podzim 2017 v Alšově jihočeské galerii, a z řady Gluteus Maximus. Znamý český herec a fotograf Hynek Čermák vystavil řadu fotografií připravenou speciálně pro tuto příležitost. Kurátorem výstavy a autorem doprovodného katalogu se stal opět Petr Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Záštitu nad celým projektem převzal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek.
 
Projekt byl realizován díky dotacím města Čáslav a s finančním přispěním Středočeského kraje a soukromých dárců.
 
---------------------
 
"Odvolání Petra Svobody z místa ředitele Mostecké galerii výtvarných umění bylo a je opravdovou hanbou!!!
 
Je zajímavé, že to tenkrát (2017) až tak příliš lidí nevzrušilo... Možná, že okolo toho nebyly ty správné tanečky, možná, že osobní zainteresovanost (oproti NG letos) u leckterých nabyla až tak závratná... Leč - v principu se jednalo o naprosto svévolný a buranský zásah a atak severočeských mocipánů a mafiánů proti kulturním institucím - v případě drsného odchovu v severočeské kulturní pustině ostrůvkům tuze potřebným a navíc v nejlepším slova smyslu opravdu kulturně zasloužilým. A tak byly v tichosti zdevastovány či ztraceny výsledky často dlouholeté kulturně osvětové práce a "kulturní veřejnost" k tomu v podstatě držela a drží hubu, aniž jí došlo, že vlastně vzniká skvělý precedens nekulturnosti pro futuro!"
 
Vladimír Franz, červen 2019

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Vedle výstavní a publikační činnosti je dlouhodobým projektem spolku - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii a správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)

„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“ (rozhovor s předsedou spolku Davidem Novákem; únor-květen 2020)

 


Poděkování

Děkujeme Městu Čáslav za velkorysou finanční podporu při realizaci některých projektů našeho spolku.

Za podporu děkujeme našemu stálému spolupracovníkovi a poradci ve věcech uměleckých panu Petru Svobodovi, zakladateli a emeritnímu řediteli dnes již neexistující GVU v Mostě, dále čáslavské firmě HOKA interier, našemu stálemu spolupracovníkovi a poradci ve věcech historických a literárních panu Tomáši Bandžuchovi, významné pražské tiskárně INDIGOPrint - jmenovitě Martinu Loudovi - a našemu nejvytrvalejšímu mecenáši, panu M., který si přeje zůstat nepoznán.

Děkujeme starostovi města Čáslavi, JUDr. Vlastislavu Málkovi, za poskytnutí oficiální záštity některým projektům organizovaným či spoluorganizovaným naším spolkem v roce 2019.

Děkujeme řediteli Vojenského zpravodajství, brig. gen. Ing. Janu Berounovi, za poskytnutí oficiální záštity vzpomínkové akci a odbornému kolokviu věnovanému památce gen. Františka Moravce.

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za poskytnutí oficiální záštity nejvýznamnějším místním projektům spolku v letech 2016 až 2018.


Kontaktujte nás