NOVINKY

Obsáhlá výstava ak. mal. Jana Pištěka v Dusíkově divadle

EDIT 5. 11. 2020: V pátek 6. listopadu v 6.36 hodin večer měla být Nové scéně Dusíkova divadla Čáslav zahájena další rozsáhlá výstava; tentokrát jsme zde chtěli představit akademického malíře Jana Pištěka. Zásahem vyšší moci je však celá akce odložena na zatím blíže nespecifikovaný termín. Kurátorem výstavy ovšem bude každpoádně opět Petr Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě, záštitu nad celým projektem přijal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek. Výstava a s ní spojené aktivity jsou letos poprvé součástí oficiálního doprovodného programu festivalu Formanova Čáslav

 

-------------------

TA KNIHA!

Splácíme starý dluh.

Vydáváme knihu, kterou komunisté sešrotovali...

Kniha R. I. Malého o F. X. Šaldovi byla dlouho považována za ztracenou. Před časem se nám víceméně náhodou podařilo objevit jeden její kompletní výtisk. Rozhodli jsme se toto dílo věnované jedné z významných čáslavských osobností konečně publikovat, a to v nové typografické úpravě a v rozšířeném vydání. 

Můžete nám pomoci: 

https://www.startovac.cz/projekty/takniha/

EDIT 22. 11.: Projekt úspěšně završen, máme 123 %! Děkujeme všem dárcům.

 

-------------------

"Člověk musí vždycky snít výš, než na co má."

Čáslavské noviny publikovaly v letošním zářijovém čísle zkrácenou verzi interview s předsedou našeho spolku Davidem Novákem. Kompletní rozhovor je dostupný zde a zde.

-------------------

Zemřela Eva Albrechtová

Po krátké těžké nemoci zemřela v neděli ráno 5. července 2020 naše spolupracovnice a kamarádka, dlouholetá ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová.

-------------------

Víkendový workshop s Terezou z Davle

Ve dnech 20 - 21. června 2020 proběhl v Čáslavi ve spolupráci s Hotelem Grand a Slévárnou Losenický víkendový fotoworkshop s Terezou z Davle
Poděkování za vstřícnost a podporu:
pan Jan Jiskra, starosta obce Starkoč

(foto: Zbyněk Hozák)

-------------------

4. číslo Zpráv Včely Čáslavské

Počátkem února 2020 byl vydán sborník ze vzpomínkové události a kolokvia "František Moravec a čs. vojenské zpravodajství před rokem 1948"; součástí jeho obsahu je mj. i příspěvek předsedy spolku Třiatřicet Davida Nováka "Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa" a text přednášky našeho stálého spolupracovníka Tomáše Bandžucha.

--------------------

Vydali jsme třetí katalog 

V pátek 6. prosince 2019 proběhla ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi veřejná prezentace katalogu z výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka. Publikace byla vydána pod záštitou starosty města Čáslav JUDr. Vlastislava Málka coby třetí svazek edice uměleckých cahiers PICTURIS ve spolupráci pana SvobodyP. a spolku Třiatřicet.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře města Čáslav, Středočeského kraje, společností HOKA Interier, ista, Hotel Grand, SlowShop, Maso Čáslav, Venture Club, soukromých dárců a mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni.
Zvláštní poděkování: Oto Palán a Miroslav Lepeška.
 

--------------------

VIDEO & FOTOGRAFIE: Tereza z Davle & Hynek Čermák

Videoreportáž TV Čáslav z vernisáže výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka v čáslavském Dusíkově divadle je dostupná zde: https://vimeo.com/365431818

Fotografie z vernisáže (necenzurované) jsou dostupné ZDE.

--------------------

Tereza z Davle a Hynek Čermák: Katalog

Na webu Startovač proběhl úspěšný projekt na podporu vydání katalogu z výstavy Terezy z Davle a Hynka Čermáka, jehož prostřednictvím jsme nabídli veřejnosti příležitost získat tuto publikaci.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM!
 
--------------------
 
 
V pátek 4. října 2020 v 6.36 večer byla na Nové scéně Dusíkova divadla zahájena obsáhlá společná výstava fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka nazvaná "Průměty do ženské postavy". Tereza z Davle se tentokrát představila výběry z cyklu Neue Mädchen, který byl poprvé prezentován na podzim 2017 v Alšově jihočeské galerii, a z řady Gluteus Maximus. Znamý český herec a fotograf Hynek Čermák vystavil řadu fotografií připravenou speciálně pro tuto příležitost. Kurátorem výstavy a autorem doprovodného katalogu se stal opět Petr Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Záštitu nad celým projektem převzal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek.
 
Projekt byl realizován díky dotacím města Čáslav a s finančním přispěním Středočeského kraje a soukromých dárců.
 
---------------------
 
"Odvolání Petra Svobody z místa ředitele Mostecké galerii výtvarných umění bylo a je opravdovou hanbou!!!
 
Je zajímavé, že to tenkrát (2017) až tak příliš lidí nevzrušilo... Možná, že okolo toho nebyly ty správné tanečky, možná, že osobní zainteresovanost (oproti NG letos) u leckterých nabyla až tak závratná... Leč - v principu se jednalo o naprosto svévolný a buranský zásah a atak severočeských mocipánů a mafiánů proti kulturním institucím - v případě drsného odchovu v severočeské kulturní pustině ostrůvkům tuze potřebným a navíc v nejlepším slova smyslu opravdu kulturně zasloužilým. A tak byly v tichosti zdevastovány či ztraceny výsledky často dlouholeté kulturně osvětové práce a "kulturní veřejnost" k tomu v podstatě držela a drží hubu, aniž jí došlo, že vlastně vzniká skvělý precedens nekulturnosti pro futuro!"
 
Vladimír Franz, červen 2019

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Vedle výstavní a publikační činnosti je dlouhodobým projektem spolku - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii a správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)

„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“ (rozhovor s předsedou spolku Davidem Novákem; únor-květen 2020)

 


Poděkování

Děkujeme Městu Čáslav za velkorysou finanční podporu při realizaci některých projektů našeho spolku.

Za podporu děkujeme našemu stálému spolupracovníkovi a poradci ve věcech uměleckých panu Petru Svobodovi, zakladateli a emeritnímu řediteli dnes již neexistující GVU v Mostě, dále čáslavské firmě HOKA interier, našemu stálemu spolupracovníkovi a poradci ve věcech historických a literárních panu Tomáši Bandžuchovi, významné pražské tiskárně INDIGOPrint - jmenovitě Martinu Loudovi - a našemu nejvytrvalejšímu mecenáši, panu M., který si přeje zůstat nepoznán.

Děkujeme starostovi města Čáslavi, JUDr. Vlastislavu Málkovi, za poskytnutí oficiální záštity některým projektům organizovaným či spoluorganizovaným naším spolkem v roce 2019.

Děkujeme řediteli Vojenského zpravodajství, brig. gen. Ing. Janu Berounovi, za poskytnutí oficiální záštity vzpomínkové akci a odbornému kolokviu věnovanému památce gen. Františka Moravce.

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za poskytnutí oficiální záštity nejvýznamnějším místním projektům spolku v letech 2016 až 2018.


Kontaktujte nás