„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa

04.11.2019 10:43

Textová podoba stejnojmenné přednášky Davida Nováka, prezentované v březnu 2019 v Čáslavi v rámci vzpomínkové akce a kolokvia "František Moravec a čs. vojenské zpravodajství před rokem 1948". Příspěvek otištěný v rámci sborníku z této události vydaného jako 4. číslo Zpráv Včely Čáslavské je dostupný  ZDE (PDF). 

—————

Zpět