„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Koncert Vladimíra Franze

Koncert prof. Vladimíra Franze a jeho hostů se měl poprvé v Čáslavi uskutečnit v létě roku 2013 při příležitosti jeho obsáhlé výstavy v Dusíkově divadle; akce se neuskutečnila vzhledem k nespolehlivosti sponzora, jímž byla měla být jistá významná firma s provozem v Čáslavi.  

Byl zrušen i plánovaný varhanní koncert Prof. Vladimíra Franze a jeho hostů, který jsme hodlali na přelomu května a června 2018 uspořádat v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla, tentokrát v důsledku odmítavého stanoviska zdejšího p. faráře, podle něhož interpreti (tři vysokoškolští profesoři a jeden učitel pražské konzervatoře) nedosáhli potřebné úrovně důstojnosti odpovídající jím spravovanému prostoru. 

Zůstává smutným paradoxem, že se jednalo o vůbec první akci našeho spolku, na níž se nám - navíc během pouhých 48 hodin - podařilo předem zajistit veškeré potřebné finance, včetně prostředků na pořízení kvalitního zvukového a audiovizuálního záznamu.

Panu kardinálovi tímto blahopřejeme k bdělému a ostružinatému podřízenému, jemuž tímto posíláme hlášku z filmu Černí baroni:

"Hudba, proč ne? Ale aby nám kvarteto tvořili tři faráři a jeden konzervatorista buržoázního původu, to kurva ani omylem!"