„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Zelení a umělci vyzývají vedení kraje k transparentnímu obsazení pozic ředitelů galerií

12.12.2019 18:43

Otevřený dopis, který Zelení ve spolupráci s umělci zaslali hejtmanovi, náměstkům a radním Ústeckého kraje, reaguje na alarmující jednání odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje, kterou vykresluje kauza neprodloužení smluv stávajícím dvěma ředitelům Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a nevypsání transparentního výběrového řízení. "Takový postup uvádí obě galerie do provizoria, což vnímáme jako velmi tristní a současně jako bezprecedentní nonsens,” prohlašuje ke kauze MgA. Luděk Prošek.

Nastalá situace je pokračováním odvolání ředitele Svobody z Galerie výtvarného umění v Mostě v roce 2017 s následným podivným výběrovým řízením, z něhož vzešlo velmi neobvyklé doporučení výběrové komise ke sloučení s mosteckým muzeem. Proti sloučení vznikla petice, kterou podepsalo zhruba 300 osobností z celé ČR, převážně významných odborníků z řad kunsthistoriků, kurátorů, galeristů, umělců a pedagogů. "Po roce fungování sloučené instituce v Mostě, mnoha slibech a zárukách, které zpoza kraje zazněly, je situace taková, že je tu nová instituce bez kontinua výstavního programu, kde proběhly tři výstavy za rok bez jakékoliv ambice a kurátorského vedení. Galerie se tedy ze své pevné pozice stala přívěskem organizace jiné, která si s ní neví rady,” dodává Prošek.

Na základě výše uvedeného požadují Zelení a umělci vypsání transparentních výběrových řízení na vedoucí pozice Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

"Kraj tímto zacházením s kulturními institucemi, bohužel ukazuje, jak malou pozornost věnuje kulturnímu dědictví a péči o něj, což lze v důsledku považovat za nezájem o potřeby svých občanů,” shrnuje za Stranu zelených Petr Globočník.

 
Parlamentní listy, 12. 12. 2019

—————

Zpět