„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Z TISKU: Velká ztráta pro region (vyjádření prof. Vladimíra Franze)

08.12.2017 00:00
Jsem hluboce přesvědčen, že takzvané sloučení mostecké galerie s lokálním muzeem bude po téměř třiceti letech samostatné existence znamenat v konečném důsledku pouze jediné, a to její likvidaci. Považuji tento krok ze strany Rady Ústeckého kraje, zainteresovaných pracovníků krajského odboru kultury i vedení mosteckého muzea za skandální projev ryze partikulárních zájmů některých morálně pochybných jedinců, v němž ekonomická, odborná, jakož i kulturně-etická hlediska sehrála nulovou roli. To, že se navíc zakladatel a dlouholetý ředitel mostecké galerie, pan Petr Svoboda, dočkal nyní od nadřízených orgánů namísto spravedlivého ocenění pouze ostouzení, pokládám z jejich strany nejen za neprofesionální, ale také lidsky podlé. Právě Petr Svoboda přitom může sloužit jako příklad člověka, který s obrovským osobním nasazením a vysokou erudicí vybudoval v mosteckém děkanském chrámu exkluzívní výstavní prostor, v němž trpělivě a důsledně prosadil uměleckou koncepci, díky níž si jím vedená galerie získala značnou prestiž a renomé nejen v rámci kraje a České republiky, ale i v zahraničí. Jeho nucený odchod během krajně podezřelého procesu zahájeného nezdůvodněným odvoláním a završeného podivným výběrovým řízením a následným rozhodnutím o ukončení činnosti krajské galerie bude pro již tak těžce zkoušený region znamenat další nenahraditelnou ztrátu. 
 
Prof. Dr. Vladimír Franz, hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog UJEP Ústí nad Labem a bývalý člen souboru Městského divadla Most
Mostecký deník, 8. 12. 2017
 
Publikováno i v rámci příslušné petice:

—————

Zpět