„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Z TISKU: "Radní o mně rozhodli předem"

22.08.2017 00:00
Ředitele chomutovského muzea Stanislava Děda rada kraje v květnu odvolala, mohl se ale přihlásit do nového výběrového řízení. Komise složená z odborníků i politiků ho vybrala jako nejlepšího kandidáta, rada přesto hlasovala proti němu. Přesto by Děd rád v muzeu zůstal. 
 
Je pro vás rozhodnutí rady, která na doporučení komise nedbala, důkazem, že má vaše odvolání politické pozadí? 
 
Myslím, že o tom nelze pochybovat. Komise rozhodla v můj prospěch jednohlasně (5 z 5 hlasů, pozn. red.). Rada kraje rozhodla jednohlasně v můj neprospěch (proti 7 ze 7 hlasů). 
 
Proti hlasovala tedy i radní Sachetová, která vás v komisi podpořila. 
 
Názor rady byl zjevně připravený předem, bez ohledu na názor výběrové komise. Z 11 členů rady mě jen dva znají osobně, dva podle jména. Kde se vzala ta jednomyslnost v odmítnutí doporučení komise? 
 
Vyjádřil se vám vůbec někdy kraj k celé věci? 
 
V průběhu tří měsíců jsem se snažil o předložení a vysvětlení námitek, ale žádným způsobem jsem nedosáhl vážně míněné a jasné odpovědi. Žádné prohlášení kraje nelze brát vážně – na začátku mlžení o směřování, údajná neexistence výhrad, pak se objevila důvodová zpráva s "přirozenou obměnou". Nakonec vše korunovalo chlácholení veřejnosti prohlášeními, že důvody odvolání se říkat nemusejí, ale odvolaní se přece mohou přihlásit do otevřeného výběrového řízení... 
 
...které jste vyhrál. 
 
Ale přesto jsem byl radou demonstrativně odmítnut. 
 
Je pro vás rozhodnutí výběrové komise alespoň malou satisfakcí? 
 
Upřímně řečeno ano, a dokonce nikoli malou. 
 
Před časem jste se vyjádřil, že se proti rozhodnutí rady odvoláte. Stále to platí? 
 
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem právní kroky připravuji. 
 
Byl jste si za dobu vašeho působení vědom, že například spolupráce se Sudetoněmeckým krajanským sdružením může být trnem v oku nejen politikům, ale i návštěvníkům muzea? 
 
To, že části veřejnosti, ale rozhodně bych neřekl návštěvníků muzea, byly a jsou tyto aktivity trnem v oku, je pravda. I to je ale úkolem muzea po desetiletích vymývání mozků v socialistické škole, na vojně, v televizi, v rozhlase. 
 
Kamila Minaříková, Chomutovský deník, 22. 8. 2017

—————

Zpět