„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Z TISKU: Komunistickým způsobem: Stanislav Děd odstaven a potupen

10.11.2017 00:00
V červnu krajská rada Ústí překvapivě odvolala vedoucí pěti institucí: ředitele muzeí Děčína-Podmokel a Chomutova a galerií v Litoměřicích, Mostu a Lounech (SDZ 24/2017). Tisková mluvčí Lucie Dosedělová stručně uvedla: "Ústecký region se chce v tomto segmentu kultury ubírat jiným směrem, podobně jako ostatní muzea spravovaná krajem."
 
Někteří se obávali být trochu přátelští k Němcům a nyní byli dokonce vyhledáni. Je třeba poznamenat, že v kraji Ústí vládne hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM), komunista dominuje ve vedení.
 
Muzeum v Chomutově, předtím vedené Stanislavem Dědem, má internetovou prezentaci s německou a anglickou textovou verzí, která je důležitá pro přeshraniční práci s veřejností. V roce 2016 se tam konala konference o kulturním dědictví Sudet, a byla zde koncipována výstava o osvoboditeli rolníků Hansi Kudlichovi (jednom ze spoluautorů zákona o zrušení roboty), která putuje do Německa a Rakouska.
 
Mezitím Děd oznámil, že byl propuštěn 31. prosince, i když řádné předání ještě nebylo dokončeno. Odpovědná správa v Ústí a nová ředitelka Markéta Prontekerová klasifikovali veškeré Dědovy aktivity v Německu, se sudetoněmeckými odkazy, jako jeho soukromou činnost. 
 
Prontekerová o tom nechce vědět a nepokračuje v přeshraniční spolupráci. Město Chomutov dokonce informovalo město Erlangen, které má od roku 1951 patronát nad vyhnanci z města a okresu Chomutov, že nemá zájem na pokračování kontaktů.
 
Prontekerová zakázala Dědovi účastnit se schůzek. Dokonce ani na vernisáži muzejní výstavy Hans-Kudlich v Opavě neměl dovoleno jet, protože se měl soustředit na předání agendy. Vzhledem k tomu, že Děd také nedostal povolení k oficiální účasti na mezinárodní konferenci „Sacrum 2017“ v Praze, vzal si dovolenou, aby tam mohl být. Byla k tématu „Církevní stavby v dnešním světě - záchrana, renovace, nové využití - nebo zánik a vzdání se jich?" Nová ředitelka také nemá žádný zájem o téma historických - tedy převážně německých - hřbitovů.
 
Stanislav Děd se domnívá, že je důležité upozornit krajany na nový vývoj prostřednictvím těchto novin. Českou veřejnost chce informovat sám.
 
Sudetendeutsche Zeitung, 10. 11. 2017, str. 1
Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

—————

Zpět