„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Z mostecké galerie vybudoval mezinárodně uznávanou instituci. Teď dostal ocenění

30.05.2018 10:39
Emeritní ředitel Galerie výtvarného umění v Mostě Petr Svoboda převzal v Nostickém paláci ocenění Artis Bohemiae Amicis. Z někdejší okresní galerie vybudoval a více než čtvrtstoletí řídil výstavní instituci s mezinárodním renomé. Spolupracuje s řadou evropských galerií i světovými výtvarnými institucemi.
 
Petr Svoboda vystudoval SPŠ keramickou v Karlových Varech, poté jedenáct let pracoval v porcelánce ve Staré Roli. Ve slavné továrně s bezmála dvousetletou historií výroby, v níž měla umělecká produkce nezastupitelné místo, prohloubil a rozvinul svou profesní erudici. Roku 1985 se pak stal odborným kurátorem v Galerii umění Karlovy Vary a o pět let později byl jmenován ředitelem Okresní galerie výtvarného umění v Mostě.
 
Dokázal ji provést turbulentním obdobím 90. let: V r. 1991 ji převedl pod Ministerstvo kultury (pod současnou správu kraje byla převedena v r. 2000) a zajistil pro ni reprezentativní prostory v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. "Mostecká galerie získala pod jeho vedením díky důsledně prosazované umělecké koncepci a systematické publikační činnosti vysoké renomé nejen mezi českou odbornou veřejností i laickými zájemci o výtvarné umění, ale i respekt dalších evropských galerií a mezinárodních institucí," připomíná mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková.
 
Cenu Artis Bohemiae Amicis za systematickou kurátorskou, osvětovou a publikační činnost, vybudování a dlouholeté řízení významné umělecké galerie a za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí předal 30. května 2018 Petru Svobodovi náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda.
 
e-mostecko, 1. 6. 2018

—————

Zpět