„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Výstava k výročí čáslavského fotoklubu

01.05.2019 10:05

Na Malé scéně Dusíkova divadla proběhne v úterý 14. května od 17.00 hod vernisáž výstavy pořádané k příležitosti 100. výročí založení Fotoklubu Čáslav. V rámci expozice zde budou poprvé v podobném rozsahu prezentovány jak dokumenty dokladující činnost klubu v uplynulém století, tak historické snímky a ukázky tvorby jeho současných členů.

Čáslavský fotoklub čelil v minulosti restriktivním opatřením různých politických režimů, několikrát musel svoji činnost přerušit, ale vždy se jeho členům podařilo po kratším či delším období na původní aktivity navázat a pokračovat v práci. Díky tomu je v současnosti druhým nejstarším českým klubem fotografů v naší zemi, který existuje až do dnešních dnů. 

Podklady pro nadcházející výstavu shromažďují členové fotoklubu systematicky již několik let a díky jejich úsilí se například podařilo u rodin původních zakladatelů objevit unikátní autentické materiály dosvědčující vysokou aktivitu a úroveň fotografické tvorby tehdejších členů. Některé z nich budou prezentovány v rámci nadcházející výstavy. 

Součástí oslav 100. výročí založení Fotoklubu Čáslav bude i reprezentativní almanach obsahující nejen veškeré dokumenty a fotografie vystavené v Dusíkově divadle, ale mnoho dalších dokumentů týkajících se bohaté historie klubu a současných aktivit místních fotografů. Členové fotoklubu plánují uspořádat v Čáslavi v rámci oslav také několik workshopů určených pro místní zájemce o amatérskou fotografii. 

Role kurátora výstavy a autora připravovaného almanachu se s obvyklou energií ujal Petr Svoboda, emeritní ředitel mostecké galerie, a na realizaci projektu se vedle Dusíkova divadla podílejí rovněž Městské muzeum a knihovna Čáslav, v jehož depozitu se nacházejí originály některých fotografií, a místní spolek Třiatřicet. 

Záštitu nad celou událostí přijal JUDr. Vlastislav Málek, starosta města Čáslav, jehož podpora se pro uskutečnění akce stala zásadní. 

Na slavnostní zahájení výstavy bude pozvána řada významných osobností a reprezentantů institucí působících v oblasti fotografie. Almanach, který by měl být vydán do konce tohoto roku, bude následně poskytnut knihovnám a vzdělávacím a historickým institucím tak, aby byl maximálně dostupný odborníkům i široké veřejnosti nejen coby zdroj informací o významné umělecko-historické tradici, ale také další doklad pevného místa, které Čáslav zaujímá na kulturní mapě České republiky. 

Podrobnosti a aktuální informace naleznete na webu www.fotoklubcaslav.cz a na facebookové stránce www.facebook.com/fotoklub.caslav 
 
David Novák, Třiatřicet, z. s., Čáslavské noviny, květen 2019

—————

Zpět