„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Vyjádření ředitelky krajské galerie v Lounech Alice Štefančíkové

20.11.2017 20:30
Instituce regionálních muzeí a galerií se po válce oddělily ze společných archivů, knihoven a muzeí, v menších městech většinou působících na radnicích. V posléze konstituovaných samostatných muzeích začalo nacházet, zejména díky lokálním výtvarným aktivitám, své místo i současné výtvarné umění. Pak si tato aktivita vyžádala instituce vlastní, které se začaly vyčleňovat jako samostatné. Tento vývoj lze označit za progresivní. Instituce muzea zahrnuje široké spektrum nejen společenských, ale i přírodovědných oborů, které mapují, shromažďují a zpracovávají významné regionální bohatství a zvyšují tak vzdělanost jeho obyvatelstva. Galerie se zabývají pouze výtvarným uměním a jsou tak silně specializovanými vědeckými ústavy s přímým vlivem na kulturní vývoj oblasti. V Evropě je kladen velký důraz na tyto instituce a jsou velice dobře subvencované jak z veřejných tak soukromých zdrojů. V České republice jsou tendence spíš opačné. Snahy o opětovné slučování je velkým kulturním regresem. V roce 2003 odbor kultury a památkové péče předložil návrh na sloučení všech galerií Ústeckého kraje za účelem zvýšení úspor a snížení počtu pracovníků. Zde je na místě otázka: je opravdu správné spořit zrovna tady - na místech kam těch prostředků plyne nejméně? Nestálo by za to uspořit na neplodné administrativě jež opodstatňuje svou existenci rozkladnými záměry? Záměr sloučit všechny galerie v Ústeckém kraji se tehdy nezdařil, ale jak se zdá je tady znova v podobě záměru sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě s Oblastním muzeem v Mostě. Pokud se to podaří, co bude následovat? Kdy budou i ostatní galerie sloučené s přilehlými muzei, nebo v jednu Národní ústeckou galerii či jedno Národní ústecké muzeum - a možná postačí jedno Krajské kulturní středisko s mnoha různými pobočkami, které se mohou libovolně reorganizovat. Zbytky nefunkčních institucí pak již nebudou nijak překážet brzdící administrativě.
 
Alica Štefančíková, kunsthistorička a ředitelka krajské galerie, Louny, 20. 11. 2017
 

—————

Zpět