„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Vyjádření Prof. Miloslava Mouchy

04.12.2017 21:50
Sloučení Galerie výtvarného uměni a Oblastního musea je něco, co nedává smysl z jednoduchého důvodu: Galerie výtvarného uměni má v náplni práce zmapovat probíhající proces výtvarné tvorby v současnosti, což vyžaduje odpovídající kvalifikované vedení. Oblastní Museum s jeho specifickou naplní práce vyžaduje jinak kvalifikované vedení. Sloučení těchto dvou institucí povede k provozním komplikacím a oslabeni kulturní výtvarné scény Mostecka. Nechápu, proč kraj chce slučovat-likvidovat galerii, která si svým profesionálním přístupem, koncepcí a kvalitou své práce získala prestiž a uznání v odborných uměleckých kruz í ch ve Francii. Nechápu, proč je likvidován ředitel a instituce, která svou prací dlouhá léta šířila ve Francii dobré jméno a kulturní povědomí města Mostu, a vlastně tak celého Severočeského kraje. Nechápu, proč je likvidován ředitel galerie, který s odbornou erudicí instaloval výstavy v prestižních výstavních prostorách v Lyonu a Paříži a kde za své expozice, průvodní texty do katalogů i jejich grafickou úpravu právem získal úctu a uznání od renomovaných francouzských odborníků v oblasti umění z řad Akademie a profesorů ze Sorbonny. Svůj protest a nesouhlas nepíši pouze jménem svým, ale i jménem několika set francouzských umělců a uměnovědců, kteří jsou členy nejváženější francouzské asociace LA MAISON DES ARTISTES, které je Petr Svoboda dlouholetým a váženým členem. 
 
Miloslav Moucha, malíř, Ecole des Beaux Arts Besancon

—————

Zpět