„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Vyjádření Petra Štěpána

04.12.2017 18:12
Myšlenka slučování galerií zřejmě vychází z nějaké ekonomické rozvahy a vidiny finančních úspor, což je možná pochopitelné, i když velice sporné. Vkrádá se však podezření, že motivem je snaha soustředit rozhodovací pravomoce do jedněch rukou, a to už by nás mělo vést k ostražitosti. Pokud důvodem není jednoduše touha po moci, pak zbývá to, že někomu vadí odlišnost a rozmanitost přístupů, jimiž se jednotlivé galerie profilují. Galerie výtvarného umění v Mostě je příkladem takovéto nezávislé koncepce odrážející jednak jedinečnost regionu a současně jeho propojení s výtvarným děním v širší národní i mezinárodní perspektivě. Ojedinělým přínosem této galerie, plynoucím ze systematické práce jejího ředitele Petra Svobody, je též řada nadstandardně zpracovaných katalogů, nebo spíše monografií, které svojí kvalitou a počtem převyšují vše, co se u nás ve srovnatelných podmínkách vydává. To svědčí o velkém zaujetí pro věc, o velkém nasazení ve prospěch regionální galerie. To vše by bylo sloučením podkopáno. 
 
Petr Štěpán, malíř a grafik

—————

Zpět