„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Vyjádření nakladatele Martina Součka

25.11.2017 20:28
Sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě s Oblastním muzeem v Mostě považuji za účelový krok, jehož výsledkem má být zejména odstranění nepohodlného ředitele GVUM Petra Svobody. Výjimečného znalce umění i ředitele, díky němuž se v galerii uskutečnily důležité výstavy domácího a zahraničního umění a galerie patří mezi nejrespektovanější instituce v Čechách. Pokud se mu to podařilo v této, nejen z hlediska kulturního dění, vyloučené lokalitě, patří mu za to úcta a uznání. Namísto toho je této názorově koncizní a pevné osobnosti upřena možnost pokračovat v před mnoha lety započatém díle. Odbor pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje nerozhodl dle mého přesvědčení kompetentně a měl by své stanovisko přehodnotit. Pokud se tak nestane či své rozhodnutí jasně nezdůvodní, vystaví se podezření z prosazování politických zájmů a normalizačních praktik. PhDr. Martin Souček, Ph.D.
 
PhDr. Martin Souček, PhD, nakladatel, Řevnice, 25. 11. 2017

—————

Zpět