„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Vernisáž výstavy obrazů Kamily Ženaté

13.11.2016 10:40
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se ve foyer Nové scény Dusíkova divadla uskutečnila vernisáž výstavy obrazů malířky Kamily Ženaté. Dočasná expozice je zajímavá skutečností, že se jedná o díla, která autorka před nedávnem věnovala čáslavskému Dusíkovu divadlu a Městskému muzeu a knihovně Čáslav.
 
„Vážení hosté, dámy a pánové,
 
je mi ctí zahájit dnešní vernisáž a mám radost, že zde mohu přivítat i autorku většiny vystavených děl, jednu z nejvýznamnějších představitelek českého výtvarného umění a osobnost pevně spjatou s naším městem, paní Kamilu Ženatou. Akademická malířka Kamila Ženatá vystavovala v Čáslavi již několikrát. Její zatím poslední výstava proběhla před dvěma lety právě zde, v tehdy čerstvě rekonstruovaném Dusíkově divadle. Tentokrát ale otevíráme expozici, která se od všech předchozích významně liší. Dnešní vernisáž a výstava, kterou právě zahajujeme, má být zejména projevem vděčnosti a vyjádřením úcty nejen k uměleckému dílu autorky, ale také k její velkorysosti. Výstavu totiž tvoří výhradně díla, která Kamila Ženatá v uplynulých letech našemu městu darovala.
 
Proto mi dovolte, abych jménem svým i jménem Čáslavi poděkoval paní Kamile za její velice hodnotný dar a za štědrost, kterou projevila vůči našemu městu. Rád bych také využil této příležitosti a popřál jí hodně sil a zdraví do dalších let, a vyjádřil naději, že budeme mít v Čáslavi ještě mnoho příležitostí seznámit se s její uměleckou tvorbou.
 
Samozřejmě děkuji všem, kteří se zasloužili o organizaci výstavy i dnešní vernisáže, zejména ředitelce divadla paní Evě Albrechtové. Vám všem pak děkuji za to, že jste sem dnes přišli, a věřím, že se vám výstava budou líbit. Dámy a pánové, přeji vám hezký večer,“ přivítal starosta Čáslavi a senátor Jaromír Strnad účastníky vernisáže. 
 
Zdenka Nezbedová, web Jaromíra Strnada, 13. 11. 2016

—————

Zpět