„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


V Mostě vznikly nové prostory pro výstavy výtvarného umění, papír v kostele trpěl

16.12.2019 18:41

Oblastní muzeum a galerie v Mostě (dále jen OMGM) představuje spolu s výstavou Josefa Honyse zároveň nově adaptované místnosti (více než 300 m2) v hlavní budově (ul. Čsl. armády 1360). Vedle galerie v suterénu kostela Nanebevzetí Panny Marie tak v Mostě vzniká další prostor určený výlučně pro výstavy výtvarného umění. Je to součást dlouhodobého záměru, odvíjejícího se od sloučení muzea s galerií, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 2019.

Nové prostory zejména nabízejí mikroklimatické podmínky, které bohužel kostelní suterén nesplňuje. V rámci širší diskuse, do níž vedení OMGM zapojilo externí odborníky, byl prozatím navržen koncept založený na materiálové svébytnosti různých oblastí výtvarného umění. Kámen, sklo, keramika či kov totiž podmínky kostelního suterénu snesou bez větších problémů, zatímco papír, plátno a další organické materiály tam trpí. Naopak nově zpřístupněné prostory v hlavní budově budou sloužit především pro výstavy maleb či grafik. Klimaticky budou uzpůsobeny tak, aby splňovaly co nejnáročnější kritéria, daná právě choulostivými materiály i požadavky moderní péče o sbírky výtvarného umění.

Adaptace galerijních prostor byla podpořena Ústeckým krajem a vlastní výstava děl Josef Honyse také Ministerstvem kultury ČR. Celkový objem investovaných prostředků přesáhl čtyři miliony korun, konečné vyúčtování bude předloženo ke konci roku 2019.

Architektonický záměr zpracoval pražský ateliér Turic Architekt a na realizaci se podílelo velké množství dodavatelů: světelné systémy dodala fa Kuběnský, roletové systémy fa Poborský, paneláž fa Intermost, truhlářské prvky Střední odborná škola v Litvínově – Hamru, koberec a pokládku fa PVK ONE a fa Jiří Tinschl, stropní paneláž fa Jenč, sokly k paneláži fa Albakmen, lišty k paneláži fa Podzimek a okenní folie fa Autoservis RS. Grafické, designerské, tiskařské, korektorské a instalační práce realizovaly fa K+B Most, fa Artpartners, fa Jodas, fa Kodym, fa Akord Chomutov, Pavel Koch, Jana Míšková. Na části prací se podílelo OMGM vlastními silami.

 
e-mostecko.cz, 16. 12. 2019

—————

Zpět