„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Úterní vernisáží byla zahájena výstava obrazů Pavla Vašíčka ve Výstavní síni v Čáslavi

23.02.2015 21:58

Úvodního slova se ujal ředitel mostecké Galerie výtvarných umění Petr Svoboda, který se také podílel na vlastní instalaci. Pozvání přijali náměstek ministra průmyslu a obchodu ing. Jiří Havlíček a Prof.Dr. Vladimír Franz, pod jejichž záštitou se výstava koná. Mezi další hosty patřil např. ředitel sekretariátu předsedy senátu PaedDr. Jaroslav Müllner nebo fotografka Ida Saudková.

O zájmu návštěvníků svědčil fakt, že jetšě před oficiálním zahájením výstavy bylo prodáno pět obrazů z vystavené sbírky. Výstavu je možné navštívit každý den mimo pondělí do 30. května.

kamah, Svoboda.Info, 7. 5. 2014

—————

Zpět