„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Stanislav Děd o situaci v chomutovském muzeu a chování nové ředitelky

07.11.2017 00:00
Při závěrečné tiskové konferenci muzea v září využila paní redaktorka Strnadová (MFdnes) možnost dotázat se přítomného zástupce zřizovatele Mgr. Spály na další vývoj situace v Oblastním muzeu.
 
Jeho odkaz na výhradní kompetenci vedení muzea záležitost řešit nabyl v závěru měsíce října a začátku listopadu zcela konkrétní podobu.
 
Moje situace spěje podle předpokladů k očekávanému konci, kterým je co nejrychlejší konečné odstranění z muzea. 30. října jsem obdržel výpověď z pracovního poměru, protože v muzeu pro mne není práce, a to v situaci, kdy ani není ukončeno a stále probíhá předání funkce a z pěti částí protokolu o předání nejsou dvě uzavřeny. Dobu provádění inventury sbírek odhadl Mgr. Spála při zahájení předání na minimálně dva roky, nicméně ředitelka Prontekerová nevyčkala ani provedení inventarizací sbírek a majetku, ani zpracování osobního archivu ředitele a rozhodla se k dání výpovědi v nejkratším možném čase s poukazem na údajnou nutnost zabránit "porušení pravidel řádného hospodaření". 
 
Současně s tím přistoupila k neumožnění mé účasti na česko-německé konferenci související s péčí o německé kulturní dědictví, které se nakonec zúčastním ve své dovolené. 
 
Rovněž rozhodla o mé neúčasti na přípravě a vernisáži společné putovní výstavy Oblastního muzea a spolku Freundeskreis Hans Kudlich "Hans Kudlich - osvoboditel sedláků" na opavské universitě a kooperací na ní a další plánované prezentaci výstavy v Praze formálně pověřila jiného, o věci neinformovaného pracovníka. Výstava byla v letošním roce kromě Chomutova s velkým ohlasem představena ve Waldkraiburgu a Augsburgu (SRN), Linci, Poysdorfu a Vídni (Rakousko) a Kudlichově rodišti Úvalnu. 
 
Bezdůvodně byla pozdržena i realizace ministerstvem kultury schválené dlouhodobé zápůjčky sbírkového předmětu pro Sudetoněmecké muzeum. 
Stejně tak mi byla odebrána a pod záminkou podání žádosti o grant, která umožní lepší financování, na srpen 2018 odsunuta moje poslední rozpracovaná výstava s tím, že na výstavě mohu poté spolupracovat. Ve světle mé výpovědi tedy stejně lživé těšínské jablíčko jako před časem tvrzení krajské radní Sachetové, že se přece mohu přihlásit do výběrového řízení.
 
Vzniklé situace jsou o to trapnější, že k nim dochází zejména ve vztahu k partnerům, především německým a nikoli jen krajanským, aniž by byl brán ohled na dosavadní probíhající spolupráce, již realizovaná jednání, podepsané dokumenty, a aniž by byli o takových změnách vůbec informováni, jak je ve slušné společnosti zvykem. 
 
Proč se toto všechno děje? Je zjevné, že veškeré mé minulé i současné aktivity k německé problematice jsou považovány za soukromé aktivity, bez ohledu na budoucnost, na to, co bylo dosaženo v česko-německém porozumění a jak přispěly k mimořádnému renomé Oblastního muzea v krajanských kruzích. Při předávání funkce neprojevilo nové vedení muzea sebemenší zájem o předání bohatých kontaktů a jakýchkoli informací o dosaženém rozsahu a připravovaných záměrech spolupráce. 
 
Bohužel, je třeba vidět, že jde o součást již dlouho existujícího a sílícího postoje vedení kraje i města Chomutova k otevřenému a pravdivému postoji k minulosti a k evropské spolupráci. Jak jinak totiž nazvat skutečnost, že vedení kraje v průběhu kauzy odvolání ředitelů kulturních organizací neodpovědělo na žádný z dopisů krajanských a kulturních organizací hejtmanu Bubeníčkovi, vyjadřujících naději, že dosavadní úroveň spolupráce nebude narušena, stejně tak jako odpověď primátora Chomutova na dotaz svého partnera z Erlangenu, že o pokračování spolupráce nemá město Chomutov zájem. Čecháčkovské sebeuspokojení z panování na slepičím dvorku je toho smutnou příčinou i důsledkem.
 
FB profil Stanislava Děda, 7. 11. 2017 

—————

Zpět