„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Sloučení mosteckého muzea a galerie má podle analýzy přinést lepší fungování organizací. Rozhodnou zastupitelé

19.10.2018 21:21
Krajští zastupitelé budou na svém pondělním jednání rozhodovat o možném sloučení dvou kulturních příspěvkových organizací Ústeckého kraje, Galerie výtvarného umění a Oblastního muzea v Mostě. 
 
Nové organizační a systémové fungování galerie pod hlavičkou Oblastního muzea a galerie v Mostě již doporučila Rada kraje a Výbor pro kulturu a památkovou péči krajského Zastupitelstva. Na základě výsledků analýzy, kterou nechal kraj zpracovat, by měla nová organizační struktura spojených organizací přinést lepší plnění činností, pro které byly zřízeny. Galerie by tak například měla být opět sbírkotvornou organizací, na což ze strany předchozího vedení instituce nebyl brán delší dobu zřetel. 
 
Analýzu nechal Ústecký kraj zpracovat na začátku letošního roku. Nová struktura by kromě jiného měla přinést například jednocení sbírkového fondu umění v rámci spádové oblasti Mostecka, jednotnou koncepci budování sbírky či zajistit rozvoj akviziční činnosti i v galerijní oblasti. Sbírce se rovněž dostane péče kvalifikovaného konzervátora a bude umístěna do vhodných depozitárních prostor. 
 
Stávající existence galerie je v současné době ohrožena například i tím, že všechny využívané prostory jsou pronajímány od jiného subjektu, a to na dva roky s výpovědní lhůtou tři měsíce, což je vzhledem k dlouhodobé strategii a udržitelnosti kulturní instituce zcela nevhodné. Jak ukázala analýza, depozitáře galerie nejsou ve vyhovujícím stavu a bylo by přínosné najít jiné odpovídající prostory pro uchovávání sbírkových předmětů. Pracovní činnosti obou organizací by se sjednotily a přinesly by jistotu zastupitelnosti, nastavení nových pravomocí a odpovědností. Muzeum nyní disponuje dostatečnými prostory včetně technického zázemí, výstavních prostor, depozitářů či kanceláří. 
 
V případě sloučení by mělo dojít na základě doporučení analýzy k zachování všech pracovních míst v galerii, vyjma pozice ředitele, tak aby došlo k posílení lidských zdrojů muzea v oblasti ekonomiky, pedagogiky a PR, a byl tak smysluplně řešen problém právě se zastupitelností. V rámci sloučené organizace bude galerijní segment vyhrazen oddělením s vlastní správou sbírek, kurátory a stálou expozicí výtvarného umění. S ohledem na problematické klima přízemního podlaží kostela Nanebevzetí Panny Marie bude organizace hledat další alternativy využití tohoto prostoru k výstavním účelům. 
 
e-mostecko.cz, 19. 10. 2018

—————

Zpět