„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Petra Svobodu ocenilo ministerstvo kultury medailí Artis Bohemiae Amicis

30.05.2018 10:33
Petr Svoboda, zakladatel a bývalý ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě a stálý kurátor každoročních výstav, organizovaných v Čáslavi místním spolkem Třiatřicet, převzal ve středu 30. května významné ocenění ministerstva kultury, medaili Artis Bohemiae Amicis.
 
Toto resortní vyznamenání obdržel při komorním ceremoniálu v pražském Nostickém paláci z rukou náměstka Vlastislava Ourody, a to zejména za svoji dlouholetou nepřetržitou systematickou kurátorskou, osvětovou a publikační činnost, za vybudování a více než pětadvacetileté řízení významné umělecké galerie a za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. Petr Svoboda se tím zařadil po bok významných osobností - například čáslavského rodáka Josefa Svobody, Jiřího Bělohlávka, Ennia Morriconeho, Josefa Koudelky, Lubomíra Lipského či Sira Charlese Mackerrase - které byly touto medailí oceněny v uplynulých letech.
 
Petr Svoboda, absolvent Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech, se po jedenácti letech práce v porcelánce ve Staré Roli stal v roce 1985 odborným kurátorem v Galerii umění Karlovy Vary a v roce 1990 byl jmenován ředitelem Okresní galerie výtvarného umění v Mostě. V roce 1991 tuto galerii delimitoval a převedl pod ministerstvo kultury; současně pro ni vyhledal a administrativně i technicky zajistil nové, vysoce reprezentativní prostory v přestěhovaném děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. V následujících letech zde s obrovským osobním nasazením vybudoval unikátní výstavní prostor spojující modernost s geniem loci pozdně gotického kostela. Během více než čtvrt století (v roce 2000 byla GVU Most, podobně jako jiné státní galerie, převedena pod správu kraje) zde uspořádal několik set mnohdy objevných výstav, přičemž bez výjimky každou z nich osobně odpracoval – od výběru a oslovení autorů přes zpracování libreta, výběr exponátů, jejich svoz, koncepci a instalaci, až po kompletní zpracování katalogu, včetně autorství průvodních odborných textů a grafickou úpravu výsledných publikací. Díky důsledně prosazované umělecké koncepci a systematické publikační a osvětové aktivitě získala mostecká galerie pod jeho vedením vysoké renomé nejen mezi odbornou a laickou veřejností v České republice, ale prostřednictvím intenzivní spolupráce se zahraničními a mezinárodními odbornými institucemi a umělci evropského formátu i respekt a uznání v Německu, Francii, Belgii či Finsku, odkud bývá Petr Svoboda zván ke konzultacím a spolupráci s renomovanými galeriemi. Během uplynulých desetiletí také Petr Svoboda mnohokrát nezištně poskytl odbornou pomoc jiným českým galeriím a výstavním síním.
 
V květnu 2017 se Petr Svoboda stal jednou z obětí bezprecedentní personální čistky, během níž rada Ústeckého kraje ovládaná KSČM a ČSSD odvolala bez jakéhokoli relevantního zdůvodnění z funkce pět ředitelů tamních galerií a muzejí. Vedení kraje navíc vzápětí zahájilo za velmi podezřelých okolností kroky k faktické likvidaci GVU Most formou jejího sloučení s regionálním muzeem. Případ vyvolal silnou negativní odezvu v kulturních a politických kruzích v Čechách i v zahraničí a dosud není uzavřen.
 
Petr Svoboda, který se nedávno přestěhoval z Mostecka na Čáslavsko, aktuálně v Čáslavi připravuje další výstavu, tentokrát obsáhlou výběrovou retrospektivu významné české fotografky Gabiny Fárové; její vernisáž by měla proběhnout v místním Dusíkově divadle počátkem října.
 
Svoboda.Info, 30. 5. 2018

—————

Zpět