„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Petice proti záměru vedení Ústeckého kraje odvolat ředitele galerií a muzeí

23.05.2017 00:00
Odborná veřejnost je vážně znepokojena, respektive šokována záměrem vedení Ústeckého kraje neodůvodněně odvolat pět ředitelů galerií a muzeí nacházejících se ve správě daného kraje.
 
Jsme toho názoru, že takto závažnému kroku by měla předcházet důkladná odborná rozprava a diskuse se zveřejněným výstupem.
 
Mezi odvolanými je mimo jiné i ředitelka Galerie B. Rejta Louny A. Štefančíková, která je v našich podmínkách naprosto ojedinělým příkladem celoživotního sebeobětování se ve službách veřejné instituce (zmiňme jenom opakovaně oceňovanou rekonstrukci budovy barokního pivovaru v architektonicky jedinečnou galerii /prof. E. Přikryl/, dále dlouhodobě cílevědomou výstavní, dokumentační, publikační a akviziční činnost GBR).
 
Veřejnost, natož odborná, má mít neoddiskutovatelné právo vyslovit se k dění ve veřejně-právních institucích, o to víc, že nekulturnost formy tohoto dění v nás vzbuzuje vážné obavy o budoucnost a další osud dotčených veřejně-právních institucí.
 
V Praze 23. 5. 2017 
doc. Rudolf Prekop, katedra fotografie FAMU
 
Publikováno na serveru Pasrlamentní listy: 

—————

Zpět