„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Odpověď odboru kultury na dotaz zastupitele Ústeckého kraje k odvolání ředitelů příspěvkových organizací

19.06.2017 00:00
Ústecký kraj zřizuje v oblasti kultury a památkové péče v současné době 13 příspěvkových organizací a jednu veřejnou výzkumnou instituci (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, do r. 2007 taktéž příspěvková organizace). Mezi ně patří Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, Zámek Nový Hrad, šest muzeí – Regionální muzeum v Teplicích, Oblastní muzea v Chomutově, Mostě, Lounech, Litoměřicích a Děčíně; a čtyři galerie výtvarného umění – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Galerie výtvarného umění v Mostě.
 
Všechny tyto organizace – s jedinou výjimkou (Zámek Nový Hrad – vznikl jako nová samostatná příspěvková organizace Ústeckého kraje k 1.1.2012 oddělením od Oblastního muzea v Lounech) – byly na Ústecký kraj převedeny v letech 2001 a 2003 státem v rámci delimitace nových činností a veřejných služeb zajišťovaných nově vzniklými kraji.
 
Ústecký kraj přejímal tyto organizace včetně majetku, ke kterému měly právo hospodaření a všech jejich zaměstnanců, včetně ředitelů organizací, kteří – opět s jedinou výjimkou – působili ve svých funkcích již delší čas a byli do nich jmenováni nejpozději již počátkem 90. let, v některých případech i daleko dříve. Přesto Ústecký kraj jako nový zřizovatel ponechával tyto manažery ve funkcích řídit odborné příspěvkové organizace. Postupem času došlo na částečnou přirozenou obměnu danou především zvyšujícím se věkem generace ředitelů (4 odchody na odpočinek do starobního důchodu a bohužel i dvě úmrtí ve funkci).
 
Uvedených šest organizací představuje skupinu muzeí a galerií, kde ještě doposud neproběhla – i po téměř 15 letech zřizovatelské činnosti Ústeckého kraje – přirozená obměna nejvyššího vedení organizací. Samo o sobě to poukazuje na jistou stabilitu v tomto sektoru zřizovaných organizací. Nicméně – přes většinou uspokojivé a někdy až vynikající pracovní výsledky organizací – procházejí nyní organizace vlnou zásadních změn z pohledu jejich řízení, nikoli odborného směřování a činnosti (nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zákon o zadávání veřejných zakázek, profil zadavatele, konsolidovaný způsob hospodaření, registr smluv, elektronická spisová služba, upravovaná problematika pracovního práva, investiční rozvoj v oblasti kultury z popudu zřizovatele), které kladou zcela nové a netušené nároky na jejich vedení a je tak více než žádoucí zapojit do jejich činnosti a řízení i nové silné osobnosti, které budou s to neustále se zvyšující nároky úspěšně a bez komplikací zvládat. Výběrová řízení jsou navíc koncipována jako otevřená – je tedy v jejich rámci možné předložit a obhájit stávající koncepci dosavadního vedení jako nosný způsob vedení organizací.
 
 
V Ústí nad Labem 19.6.2017
Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

—————

Zpět