„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Obrat ze dne na den. Co je v pozadí dalšího kola čistek v severočeských galeriích?

06.12.2019 07:45

Hluboké mlčení. Ústecký kraj dál odmítá vysvětlit, proč před dvěma týdny náhle neprodloužil mandát dvojici ředitelů galerií v Lounech a Litoměřicích – Alici Štefančíkové a Janu Štíbrovi. Na případ upozornil HlídacíPes.org. Teď vycházejí postupně najevo další skutečnosti, které připomínají situaci před dvěma lety, kdy se kraj za podezřelých okolností naráz zbavil hned šesti šéfů kulturních institucí.

Štefančíková a Štíbr byli mezi šesticí ředitelů, kterých se kraj na jaře roku 2017 zbavil během rozsáhlé čistky ve svých příspěvkových organizacích. Jenže právě tito dva ředitelé v následných konkursech dokázali své posty obhájit a na konci roku dostali dvouleté smlouvy.

Kraj tehdy svůj krok vysvětloval potřebou dlouhodobé koncepce, kterou měli noví ředitelé předložit. A ti ji také předložili.

Ještě během letošního podzimu byli vyzváni, aby doložili, jak tyto dlouhodobé plány plní. I to splnili; ze strany krajského odboru kultury a památkové péče dokonce bez připomínek.

Vedoucí odboru Adam Šrejber ještě v polovině listopadu požádal Alici Štefančíkovou, zda bude souhlasit s potvrzením ve funkci. Jenže za pouhé dva dny bylo všechno jinak.

„Ve čtvrtek 18. listopadu jste mne po poradě ředitelů oslovil, cituji: ,Je mi milou povinností zeptat se, zda budete souhlasit se setrváním ve funkci ředitelky‘. Jak vyplývá z Vašeho mailu, během týdne nastal obrat a k prodloužení mého jmenování do funkce ředitelky nedošlo,“ píše nyní Štefančíková Šrejberovi v dopise, který má k dispozici redakce HlídacíPes.org i všichni krajští zastupitelé.

Rada o neprodloužení mandátu rozhodla 20. listopadu. Ironií osudu je, že třetím postiženým ředitelem je šéf teplického muzea Radek Spála. Ten se coby bývalý šéf krajského odboru kultury na dva roky staré čistce podílel, připravil ji, aby nakonec sám usedl na jedno z uvolněných míst. Teď rovněž končí.

Mimořádná inventura sbírek

I ředitel litoměřické Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Jan Štíbr upozorňuje, že během dvou let nezaznamenal ze strany kraje žádné výtky k naplňování koncepce, s níž svou pozici obhájil.

„Rozhodnutím radních jsem překvapen a rozčarován. Připadá mi nelogické, že pokud vyhraji výběrové řízení s projekty, které beze zbytku splním a za celé dva roky jsem neobdržel vůči své práci žádnou námitku od mých nadřízených, ba naopak, tak mně není prodloužena smlouva a na mé místo stejně jako u dalších dvou ředitelů je opět nachystáno výběrové řízení,“ říká Jan Štíbr.

On, stejně jako Štefančíková, kývli na výzvu kraje, aby do vyhlášení nových konkursů dál galerie vedli. Oba se ale rozhodli k velmi nestandardnímu kroku, když nařídili okamžitou mimořádnou inventarizaci veškerých sbírek, a to jak za účasti zástupců Ústeckého kraje, tak Ministerstva kultury.

Spor o Emila Fillu?

Alica Štefančíková upozorňuje, že v pozadí náhlého rozhodnutí kraje může být soudní spor, který lounská Galerie Bohumila Rejta vede o zachování Pamětní síně Emila Filly a ochranu jeho umělecké pozůstalosti. Spor může být podle ředitelky nyní ohrožen v neprospěch galerie a kraje.

„Nezbývá než se tázat, zda snaha o destabilizaci instituce a s tím související možnost zastavení rozpracovaných projektů (případně i soudního sporu), je důsledkem nekompetentnosti nebo přímo záměrem,“ píše Štefančíková ve zmíněném dopise.

Stejně jako před dvěma lety, za oba ředitele se postavila odborná kulturní veřejnost.

„Poněkud nejasná kritéria obsazování vedoucích míst příspěvkových organizací – muzeí a galerií v gesci Ústeckého kraje byla v nedávné minulosti dokonce předmětem jednání Uměleckohistorické společnosti. Její výbor tehdy jasně konstatoval, že odbornost, zkušenosti v oboru a znalost sbírkových fondů by měly mít vždy přednost před účelovými hledisky. V žádném případě se nemohou odborné instituce stávat odkladištěm vysloužilých krajských funkcionářů či jejich rodinných příslušníků; pevně ale věřím, že to v daném případě nehrozí,“ říká Vít Vlnas z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Za Jana Štíbra se postavil i Spolek výtvarných umělců Mánes. „Považujeme tento krok radních Ústeckého kraje za naprosto nekoncepční počínání, kdy těsně před Vánoci a koncem funkčního období není připravené výběrové řízení, není jasné, kdo instituci i odpovědnost za ní převezme. Lze to tedy považovat za úmysl zbavit se kvalifikovaných ředitelů,“ říká vedoucí Mánesa Ivan Exner.

Kraj skutečně žádné výběrové řízení nepřipravil, má pouze mlhavou představu, že by se měla uskutečnit někdy na jaře příštího roku. Také proto mu nyní nezbylo, než „odvolané“ ředitele požádat, aby instituce dál vedli ještě po přechodnou dobu.

Žádné bližší vysvětlení ovšem kraj neposkytl. Mluvčí Vít Hnízdil pouze uvedl, že další vývoj se dá očekávat na prosincovém jednání krajské rady. Hned v pondělí 9. prosince se ovšem koná krajské zastupitelstvo, kde se opozice hodlá na kauzu ptát krajské radní pro kulturu Jitky Sachetové i hejtmana Oldřicha Bubeníčka (oba KSČM).

V kraji SPD a komunistů…

Původních šest ředitelů krajem řízených kulturních institucí odvolala rada v květnu 2017. Týkalo se to šéfů Oblastního muzea v Děčíně, Regionálního muzea v Teplicích, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Mostě a Oblastního muzea v Chomutově.

Už tehdy existovaly vážné pochybnosti, že si kraj chce místa přeobsadit svými lidmi nebo se zbavit nepohodlných osobností.

Odvolaný ředitel chomutovského muzea Stanislav Děd byl dlouhodobě pod kritikou komunistů a s nimi spřízněných extrémistických organizací, jako je Klub českého pohraničí. Například kvůli péči o německé hroby a spolupráci s krajanskými spolky. Připomeňme, že kraji vládne koalice komunistů, ČSSD, Okamurovy SPD a zemanovské SPO.

Na místo ředitele muzea v Teplicích zase usedl Radek Spála, muž, který z pozice šéfa krajského odboru kultury kontroverzní konkursy připravoval a provedl.

Galerie výtvarného umění v Mostě byla bezkoncepčně sloučena s tamním muzeem a dlouholetý úspěšný ředitel Petr Svoboda ze severočeské kultury odešel úplně.

 
Robert Malecký, Hlídací Pes, 6. 12. 2019

—————

Zpět