„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Noví ředitelé galerií v Liberci, Lounech a Litoměřicích

12.10.2020 11:57

V čele tří severočeských galerie stanuli noví ředitelé. Pavel Hlubuček povede Oblastní galerii Liberec, Kateřina Melenová Galerii Beneditka Rejta v Lounech a Dana Veselská Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Liberecký kraj, pod nějž spadá liberecká OGL, vypsal výběrové řízení na pozici ředitele koncem června v souvislosti s odchodem dosavadního ředitele Jana Randáčka do Bruselu, kde bude spravovat výtvarné sbírky Evropského parlamentu.

Melenová střídá dlouholetou ředitelku lounské GBR Alici Štefančíkovou a Dana Veselská v litoměřické SČGVU nahradí Jiřího Štíbra, který stál v čele instituce od roku 1992.

Situace v litoměřické a lounské galerii, které zřizuje Ústecký kraj, poutá pozornost již delší dobu. Štíbr a Štefančíková byli spolu s dalšími krajskými řediteli muzeí a galerií v květnu 2017 náhle odvolaní. Po novém konkurzu, který následoval a v němž své funkce obhájili, s nimi Ústecký kraj uzavřel smlouvu na dva roky s možností dalšího prodloužení (viz AA 2017/12). K prodloužení smluv nyní nedošlo a namísto toho byl vypsán na posty počátkem letoška nový konkurz. Nevoli v souvislosti s výběrovými řízeními na nové vedení krajských institucí způsobilo zejména jmenování Zdeňka Matouše, náměstka hejtmana a člena ČSSD, do čela Regionálního muzea v Teplicích. Regionální redakce MF Dnes v té souvislosti informovala o možném účelovém nastavení konkurzu. Kritice bylo podrobeno i načasování výběrových řízení do období nouzového stavu (výzvu hejtmanovi a radním adresovala také Uměleckohistorická společnost), na niž kraj reagoval prodloužením termínu k podávání přihlášek. Příznivci ředitelky Alice Štefančíkové, jež v čele Galerie Beneditka Rejta stála od roku 1989, pak dokonce v srpnu volali po tom, aby instituce přešla z kraje pod správu Ministerstva kultury ČR a aby byla výběrová řízení pozastavena.

Výběrového řízení na post ředitele litoměřické SČGVU se účastnilo celkem 8 uchazečů, mezi jinými ústecká kurátorka a pedagožka Vendula Fremlová nebo Pavel Hlubuček, který se zároveň ucházel o vedení liberecké Oblastní galerie, již také nakonec povede. Nová ředitelka litoměřické galerie Dana Veselská (*1970) byla uvedena do funkce na začátku září. Ona ani další noví ředitelé nepatří v galerijních a uměleckohistorických kruzích mezi příliš známá jména. Veselská přes dvacet let působila v Židovském muzeu v Praze a postupně zde zastávala post kurátorky, hlavní kurátorky, zástupkyně ředitele a naposledy finanční ředitelky. Během svého působení se orientovala zejména na historické textilie. Na otázky redakce Veselská odmítla odpovědět, pro regionální Žatecký deník ale zmínila, že vzhledem k chystaným desetiprocentním úsporám ze strany kraje způsobeným korovanirovou krizí plánuje změny v dramaturgii galerie: "Chtěla bych věnovat větší pozornost stálým expozicím a omezit dočasné výstavy. Budou, ale bude jich méně a budou trvat delší dobu. (…) Nevylučuji ovšem ani to, že dojde k redukci pracovních míst." Soustředit se chce rovněž na akviziční politiku, v jakém směru ovšem neuvedla.

O funkci ředitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech se ucházeli celkem 4 adepti včetně dosavadní ředitelky Alice Štefančíkové. Vítězná Kateřina Melenová (*1964) je vzděláním divadelní režisérka a dramaturgyně, má zkušenosti především s kulturním managementem a v posledních letech se věnovala aromaterapii. Ke svým prioritám ve vedení galerie řadí zvýšení návštěvnosti, probuzení zájmu veřejnosti a také vystavování a půjčování děl z galerijní sbírky: "Může se zdát, že to není nic zásadního, jen základní poslání paměťové instituce. Ale zdá se, že v GBR na to již chyběly síly," uvedla pro Art Antiques. Ve své koncepci chce participativně zohlednit podněty místní i odborné veřejnosti. "Dosud zde byl praktikován ryze odborný, velmi poučený přístup, kterým ovšem i svým způsobem bránil tomu, aby se pracovalo s širší veřejností. Já mám zcela opačný názor. Umění nyní svádí bitvu o diváky, jsou před námi nejisté časy. Ráda bořím hranice mezi těmi, kdo se dívají, a těmi, co tvoří. Obě strany jsou v umění rovnocennými partnery, bez tohoto vztahu to nefunguje," zaznívá v jejím rozhovoru pro regionální MF Dnes.

Ve výstavním programu chce zhodnocovat vlastní sbírkový fond galerie. Pozdní tvorbu Emila Filly plánuje ponechat vystavenou v Lounech, dokud nebude vyřešena situace uzavřené pamětní síně na zámku Peruc.

Předmětem jejího zájmu bude také sídlo galerie, bývalý pivovar, jehož současnou ikonickou podobu navrhnul architekt Emil Přikryl. Spodní dvě patra objektu jsou však kvůli vlhkosti již léta uzavřená. "Chystáme se na dokončení odvlhčení a zpřístupnění všech prostorů GBR určených pro návštěvníky.

Ruku v ruce s tím konstituujeme tým a zcela nově pracujeme na propagaci a komunikaci GBR směrem k návštěvníkům i odborné veřejnosti," uvedla Melenová. K dalším jejím záměrům patří otevření příležitostí pro mladé kurátory, architekty či studenty. Na otázku, které domácí či zahraniční instituce považuje za podnětné, zmiňuje GASK, vídeňský MuseumQuartier, ve zpřístupňování sbírek on-line pak amsterdamské Rijksmuseum.

Pavel Hlubuček (*1974) v Liberci uspěl v soutěži s dalšími 6 kandidáty, z nichž vybírala porota složená převážně ze zástupců kraje, za odbornou veřejnost byl členem ředitel Západočeské galerie Roman Musil.

Z ostatních uchazečů lze zmínit například kurátora Martina Dostála. Hlubuček v minulosti působil v památkovém ústavu, Strahovské obrazárně a naposledy pak vedl odbor Pedagogické knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Znám je však především skrze své působení na Ministerstvu kultury ČR (2007–2019), v posledních letech na pozici ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Přichází tak do galerie se zkušenostmi především se supervizí sbírkotvorných institucí. Ze své pozice ministerského úředníka se podílel například na přípravě tzv. Akvizičního fondu, který každoročně poskytuje galeriím prostředky k nákupu uměleckých děl mladších 50 let.

Hlubuček přebírá galerii se záměrem pokračovat v tradici nastolené Janem Randáčkem "Navazuji na práci úspěšného předchůdce, což mi usnadňuje pozici, ale samozřejmě mám vlastní představu o tom, čím budu chtít výstavní program obohatit.

Byl bych rád, kdybychom v nejbližších letech dokázali přijít s podobně vynikajícími výstavami a publikacemi, jaké představovali například Mladí lvi v kleci," uvedl na dotaz Art Antiques.

Před diskusí s kurátory ale nechce být ohledně svých programových plánů příliš konkrétní. "Rád bych též akcentoval technické a obchodní tradice Liberecka, které se zrcadlí i v umělecké produkci. V neposlední řadě chci rozvinout i tradici architektonických výstav, k nimž je budova Lázní jako stvořená," naznačuje. Za aktuální pak vzhledem k epidemiologické situaci považuje významné posílení galerie ve virtuálním prostoru.

V odpovědi na dotaz po inspirativních domácích či zahraničních institucích Hlubuček vyzdvihuje "dokonalou práci s kmenovým sbírkovým fondem", kterou podle něj "v nedávných letech předvedl Tomáš Rybička v Galerii moderního umění v Hradci Králové nebo Richard Drury v GASKu v Kutné Hoře". "Znamenitý výstavní program dlouhá léta udržuje Galerie výtvarného umění v Ostravě pod vedením Jiřího Jůzy. Pochopitelně nemohu pominout mé oblíbené Muzeum umění v Olomouci nebo nově vzniklou 8smičku v Humpolci," dodává. Ze zahraničních galerií zmiňuje jako podnětnou pro liberecké podmínky soukromou Danubiana Meulensteen Art Museum u Bratislavy. Co se partnerství týče, rád by navázal na spolupráci s Českými centry a využil spolupráce se zahraničními partnery.

 
Art + antiques, 12. 10. 2020

—————

Zpět