„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Konec ředitelů galerií přinesl rozčarování

06.12.2019 20:53

Překvapení přineslo pro odbornou i laickou veřejnost neprodloužení smluv řediteli teplického muzea Radkovi Spálovi, ředitelce lounské galerie Alicii Štefančíkové a řediteli Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Ja -nu Štíbrovi. O neprodloužení smluv ředitelům rozhodl zřizovatel organizací, Ústecký kraj, v příštím roce se chystá na místa vypsat výběrová řízení.

Na podporu ředitelky Štefančíkové vznikla petice, podepsalo ji zatím přes 220 lidí. "Obracíme se na Vás se žádostí o revokaci tohoto usnesení. Jsme přesvědčeni, že nejde o rozhodnutí koncepční. To průkazně dosvědčuje i okolnost, že nejen nebylo vyhlášeno, ale dokonce ani připraveno výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky organizace a že je plánováno na 1. pololetí roku 2020," uvádí se v petici.

Podle Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích ředitel Štíbr jak po stránce manažerské, tak odborné naprosto splnil vše, s čím vyhrál výběrové řízení na místo ředitele konané v roce 2017.

"Rozhodnutím radních jsem překvapen a rozčarován. Připadá mi nelogické, že pokud vyhraji výběrové řízení s projekty, které beze zbytku splním, a za celé dva roky jsem neobdržel vůči své práci žádnou námitku od mých nadřízených, ba naopak, tak mně není prodloužena smlouva a na mé místo stejně jako u dalších dvou ředitelů je opět nachystáno výběrové řízení," uvedl ve svém vyjádření Štíbr.

"Je zajímavé, že ve strohém oznámení od vedoucího odboru kultury Ústeckého kraje Adama Šrejbra jsem se dozvěděl, že do rady bylo jím podáno variantní řešení mého funkčního období. Běžné je, pokud nejsou problémy s prací ředitele, že je jeho funkce prodloužena na dobu neurčitou," dodal ředitel.

Zástupci odborné veřejnosti a umělců považují neprodloužení smlouvy řediteli za nešťastné a nekoncepční. "S Janem Štíbrem se mi vždy dobře spolupracovalo, je to profesionální a manažersky naprosto kompetentní ředitel, který dokáže vytyčit kvalitní dramaturgii galerie. Poněkud nejasná kritéria obsazování vedoucích míst příspěvkových organizací – muzeí a galerií v gesci Ústeckého kraje – byla v nedávné minulosti dokonce předmětem jednání Uměleckohistorické společnosti. Její výbor tehdy jasně konstatoval, že odbornost, zkušenosti v oboru a znalost sbírkových fondů by měly mít vždy přednost před účelovými hledisky," uvedl profesor Vít Vlnas z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Za nekoncepční počínání označil jednání kraje i vedoucí Spolku výtvarných umělců Mánes Ivan Exner.

Ústecký kraj zatím nechce do dalšího projednání radními situaci komentovat.

"Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí ukončení funkčního období ředitelů uvedených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2019. Personální záležitosti bude rada dále projednávat na zasedání ve středu 11. prosince," sdělil Právu mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

 
Aleš Pelikán, Právo, 6. 12. 2019

—————

Zpět