„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Kamila Ženatá představuje svoje dary městu

01.12.2016 00:00

Ve čtvrtek 10. listopadu byla v prostorách foyer Nové scény Dusíkova divadla slavnostně představena výstava obrazů malířky Kamily Ženaté. Jedná se o díla, která autorka během poslední doby věnovala našemu městu, a to jak přímo Dusíkovu divadlu, tak i zdejšímu městskému muzeu a knihovně. Vernisáže výstavy se zúčastnili hosté z vedení města, obdarovaných institucí i mnozí další obyvatelé Čáslavi, kteří mají vztah nejen ke svému městu, ale často také přímo k osobě paní Kamily Ženaté, jejíž životní cesta je s naším městem nerozlučně spjata. 

V úvodu programu vystoupil starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který mimo jiné řekl: „Je mi ctí zahájit dnešní vernisáž a mám radost, že zde mohu přivítat i autorku vystavených děl, jednu z nejvýznamnějších představitelek českého výtvarného umění a osobnost pevně spjatou s naším městem, paní Kamilu Ženatou.“

V další části svého vystoupení se potom starosta města věnoval krátkému ohlédnutí do minulosti, za výstavou, která před dvěma lety dočasně ozvláštnila stejné prostory jako nyní - tenkrát však šlo o jednu z prvních výstav ve zcela nově vybudovaných prostorech dostavby Dusíkova divadla.

„Tentokrát ale otevíráme expozici, která se od všech předchozích významně liší. Dnešní vernisáž a výstava, kterou právě zahajujeme, má být zejména projevem vděčnosti a vyjádřením úcty nejen k uměleckému dílu autorky, ale také k její velkorysosti. Výstavu totiž tvoří výhradně díla, která Kamila Ženatá v uplynulých letech našemu městu darovala.  

Proto mi dovolte, abych jménem svým i jménem Čáslavi poděkoval paní Kamile za její velice hodnotný dar a za štědrost, kterou projevila vůči našemu městu. Rád bych také využil této příležitosti a popřál jí hodně sil a zdraví do dalších let, a vyjádřil naději, že budeme mít v Čáslavi ještě mnoho příležitostí seznámit se s její uměleckou tvorbou.

Samozřejmě děkuji všem, kteří se zasloužili o organizaci výstavy i dnešní vernisáže, zejména ředitelce divadla paní Evě Albrechtové,“ uzavřel starosta města.

Malířce Kamile Ženaté za její dar poděkovala také ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová, která se ve svém krátkém vystoupení rovněž vrátila do minulosti a připomněla také štědrost autorky obrazů.

„Milá Kamilo, pořád nevím, jak mám začít... Myslím na Tvé dojemné laudátio, které jsi přednesla při vernisáži výstavy svého učitele pana profesora Sejčka. Tak krásně kreslit slovy neumím...

Poprvé jsem viděla Tvoji výstavu Anatomie sadu před více než třiceti lety tady v Čáslavi. Právě jsem se sem přistěhovala, nikoho jsem tady neznala a Tvá výstava byla první, kterou jsem tady navštívila. Atmosféra Tvých tehdejších suchých jehel ve mně zůstala dodnes. Vlající dětské pleny na šňůře mezi stromy, jako malá plátna snů a tužeb...

Byla jsi mi tehdy hodně blízko a jsi stále...

Tvé další výstavy, které jsem mohla vidět a setkání s Tebou ve mně vždycky dlouho doznívaly. V minulém roce jsi Dusíkovu divadlu věnovala deset svých pláten. Ještě po roce jsem ohromená a dojatá Tvou velkorysostí vůči městu, kde jsi vyrostla.

Jsem moc ráda, že prostřednictvím Tvých obrazů se budou moci návštěvníci divadla s Tebou setkávat a snad poodhalí to, co na Tvých obrazech není na první pohled zřejmé. Vážím si našich setkání a těším se na ně. Děkuji Ti a přeji Ti vše dobré,“ vyjádřila svoje pocity paní Eva Albrechtová.

Na uspořádání výstavy, která bude veřejnosti přístupná až do konce března příštího roku, se mimo pracovníků Dusíkova divadla podíleli také členové spolku Třiatřicet a Město Čáslav. K výstavě byl vydán katalog, v němž jsou obsažena právě díla, která mají nyní ve svém majetku jak zdejší městské muzeum, tak i Dusíkovo divadlo.

„Já osobně mám k Čáslavi silnou vazbu,“ konstatovala již před časem Kamila Ženatá. „Mám zde kořeny, rodinnou historii. Obrazy mého dědečka (Karla Pazderského - pozn. red.) jsou v majetku muzea už dlouhé roky. Je pro mě čest, že v depozitu budou i moje malby.“

Nezbývá tedy nic jiného než ještě jednou z celého srdce poděkovat za dar, který opět rozšířil seznam významných uměleckých děl v majetku orgaizací města.

----------------------

Ak. mal. Kamila Ženatá přišla na svět ve znamení Kozoroha. Ač rodačka z Havlíčkova Brodu, žila od útlého dětství v Čáslavi, kde také absolvovala gymnázium, na které v letech 1973-79 navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. V osmdesátých a devadesátých letech se prezentovala převážně svým grafickým dílem; její první výstava se uskutečnila v roce 1982 ve Východočeské galerii v Pardubicích. Na začátku nového tisíciletí se začala intenzivněji zajímat o malbu a v roce 2001 uspořádala v Galerii Nová síň svou první malířskou výstavu. Umělecky na sebe výrazně upozornila v roce 2007 konceptem "Nauč se stát na jedné noze" v pražském Mánesu, v němž zpracovávala témata čínské Knihy proměn. V současné době se věnuje především náročným výstavním projektům spojujícím různá média od videí přes malby, fotografie až po text a součástí jejích expozic je vždy originální a precizně realizovaná instalace. Vystavovala v řadě zemí - např. v Japonsku, Německu, Švédsku, Nizozemsku či Švýcarsku - a její výtvarná díla jsou zastoupena např. v National Gallery of Art v americkém Washingtonu, DC, pražské Národní galerii, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Východočeské galerii v Pardubicích nebo Muzeu moderního umění v Hradci Králové. Od devadesátých let se věnuje psychoanalytické skupinové psychoterapii a arteterapii. Její první knihu nazvanou Kamila není doma vydalo v roce 2002 nakladatelství Vltavín, její zatím poslední (pátá) kniha Obrazy v pohybu: jedenadvacet zastavení s aktivní imaginací v arteterapii vyšla v roce 2015. Dědečkem Kamily Ženaté byl čáslavský učitel a malíř Karel Pazderský.

David Novák & Zdeňka Nezbedová
Čáslavské noviny č 12/2016

—————

Zpět