„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Gabina Fárová zaplnila svými fotkami divadlo

01.12.2018 05:23

V pátek 9. listopadu proběhla na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla několikrát odložená vernisáž výstavy významné české fotografky Gabiny Fárové. Jedná se o historicky druhou výstavu této autorky v našem městě - ta první, rozsahem mnohem skromnější, se konala přesně před třiceti lety v místním muzeu. V celém prostoru divadla je prezentováno téměř osmdesát fotografií, mnohdy velkoformátových, které představují průřez autorčinou tvorbou za několik desítek let.

Vernisáž zahájilo již tradiční hudební vystoupení žáků čáslavské Základní umělecké školy Ingrid Tillmannové, Oldřicha Šmída, Markéty Šmídové, Adély Závůrkové a Veroniky Hájkové, za klavírního doprovodu učitelky Ivy Jeriové. Úvodní slovo poté pronesl senátor Jaromír Strnad, který mimo jiné uvedl: "Dnešní vernisáž je pro mě dalším dokladem toho, že i v Čáslavi je možné pořádat výstavy, za které by se nemusely stydět ani mnohé galerie ve velkých městech. Jsem rád, že se organizátorům daří udržet vysokou úroveň těchto akcí a že tím přispívají k šíření dobrého jména našeho města. Doufám, že zatím nedlouhá tradice výstav v Dusíkově divadle bude pokračovat a že se Čáslav seznámí  v příštích letech s tvorbou dalších vynikajících českých výtvarníků." S hlavním projevem vystoupil poté kurátor výstavy Petr Svoboda, který o autorce a její tvorbě například prohlásil, že "překračuje pouhý optický záznam empiricky vnímaného světa a svá zátiší s lidskou figurou komponuje tak, že otevírá nový svět, ve kterém se její fotografie stávají obrazy." 

Petr Svoboda se také postaral o jedno z překvapení vernisáže, protože se ujal i přípravy občerstvení; jeho francouzské menu se setkalo s mimořádným úspěchem, jak o tom svědčí i rychlost, s jakou si hosté pochutnali na několika kilogramech pařížské čokoládové pěny. 

Vernisáže se vedle autorky samotné, senátora Jaromíra Strnada, který celé akci poskytl oficiální záštitu a nového čáslavského starosty Vlastislava Málka zúčastnila i řada dalších významných či zajímavých osobností - například archeolog Jan Klápště, etnografka Kateřina Klápšťová, výtvarník Miloslav Moucha (jehož díla byla v Dusíkově divadle vystavena v loňském roce), výtvarnice Kamila Ženatá, fotografka Ida Saudková, bývalý dlouholetý ředitel muzea v Chomutově Stanislav Děd, fotograf Ota Palán a další. 

Výstavu fotografií Gabiny Fárové nazvanou ŽENA-OBRAZ-AKT si mohou návštěvníci čáslavského divadla prohlédnout do konce ledna příštího roku. Před jejím ukončením bude vydán i obsáhlý katalog; jeho oficiální prezentace se na přání paní Fárové uskuteční v prostorách čáslavského divadla. 

Čáslavské noviny, listopad 2018

—————

Zpět