„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Dopis Stanislava Děda hejtmanovi Ústeckého kraje Bubeníčkovi z 27 6. 2017

27.06.2017 00:00
Vážený pane hejtmane, 
 
odvolání ředitelů se řeší od 3. 5. 2017. Na dotazy veřejnosti a věcné argumenty neslyším od radních a zastupitelů po celou dobu buď žádnou odpověď, nebo stereotypní opakování věty, že odvolaní se mohou přihlásit do výběrového řízení. Celá záležitost proto připomíná absurdní divadlo kafkovského Zámku, kdy jsem se s kolegy stal objektem zcela iracionálních zásahů instituce kraj/zřizovatel bez jakéhokoli lidského kontaktu s výjimkou pana předsedy Výboru pro kulturu ing. Dubského. 
 
Na včerejším jednání zastupitelstva ÚK přesto zazněla dvě racionální vyjádření. První bylo Vaše konstatování v úvodu, že v otázce konkursů mají být předem stanovena objektivní pravidla, včetně doby na kterou je ředitel jmenován. Dále replika náměstka Kliky, že rozhodující pro výsledek výběrového řízení musí být kvalita koncepce, zda chce ředitel organizaci někam posunout nebo chce jen přežívat. 
 
Proto si Vám dovolím s plnou vážností zaslat své konkrétní dotazy, které jsem již z větší části pokládal svým nadřízeným a paní radní. Děkuji za konkrétní odpověď.
 
1. Má Rada řešit činnost příspěvkových organizací a v důsledku toho přijímat personální rozhodnutí bez součinnosti s odborným útvarem a jím zpracovaných hodnotících podkladů?
 
2. Existuje materiál odboru kultury hodnotící v této souvislosti výsledky muzeí a byl s nimi projednán?
 
3. Jak se dostal bod odvolání ředitelů na program jednání Rady 3. 5. 2017? Inicioval ho někdo z odboru kultury? Na základě jakého dokumentu/podkladu? Kdo ho zpracoval a kde je dostupný? Je důvodová zpráva zpracována na jeho základě nebo je sama tím materiálem? 
 
4. Iniciovala zařazení bodu radní Sachetová, na základě vlastního rozhodnutí nebo v součinnosti s odborem kultury, nebo jiný radní?
 
5. Podílel se Výbor pro kulturu na zařazení nebo řešení bodu a zpracování důvodové zprávy?
 
6. Jednala radní Sachetová s PhDr. Šrejberem o chomutovské výstavě Tibet? Žádala odvolání akce, potrestání ředitele odvolání m za její uskutečnění, odvolání skupiny ředitelů?
 
7. Co je důvodem výroku PhDr. Šrejbera „Řeknu to takhle, je za tím ještě něco, ale nemůžeme se stavět proti rozhodnutím politiků.“
 
8. Podle vyjádření radního Štejnara o mně negativně hovoří komunisté nejen v Chomutově, ale i na kraji. Hovořilo se o mně na jednání Rady 3. 5. 2017 a v jaké souvislosti?
 
9. Kdo dal Mgr. Spálovi k zpracování odpovědi z 19. 6. k dispozici důvodovou zprávu, když je materiál Rady k dispozici pouze zastupitelům nebo pracoval s materiálem oddělení pro Radu?
 
10. Souhlasíte s odchodem PhDr. Šrejbera na rodičovskou dovolenou v průběhu jím řízené kauzy, a proč je v takovém případě členem výběrové komise, když jsou určeni náhradníci?
 
11. Ve vystoupení před komisí jsem uvedl řadu věcných důvodů neregulérnosti výběrového řízení. K čemu slouží jednání komise, když k nim nepadlo jediné slovo, ani si text nevyžádala? Jaké závěry k nim přijala komise? Byly předány Radě k projednání výsledku výběrového řízení a jaký bude výsledek projednání?
 
12. Pouze člen komise Mgr. Spála na závěr kromě nesouhlasu s některými důvody konstatoval, že moje materiály do výběrového řízení nesnesou srovnání s ostatními a svou kvalitou jsou nesouměřitelné. Náměstek Klika na zasedání zastupitelstva 26. 6. označil kvalitu koncepce za rozhodující, zda chce ředitel organizaci někam posunout nebo jen přežívat. Bude to bráno v úvahu ve výsledku výběrového řízení?
 
13. Má se muzeum a koncepce jeho řízení zabývat působením muzea v místě svého sídla? Souhlasíte s postojem radního Drlého k dotazům chomutovských zastupitelů 19. 6. 2017 k důvodům a souvislostem odvolání: „Do toho zastupitelstvu nic není!“ 
 
14. Proč se mnou nikdo nejednal o výsledcích mé činnosti. Pokládáte to za personalisticky správný a lidsky důstojný a obhajitelný postup?
 
Zmíněné materiály zasílám v příloze.
 
S pozdravem
 
Ing. Stanislav Děd, ředitel
Oblastního muzea v Chomutově
 
FB profil Stanislava Děda, 16 srpen v 8:49

—————

Zpět