„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Dinosauři v Čáslavi

31.05.2015 20:58
Od 18. dubna budou mít návštěvníci výstavní síně na hlavním čáslavském náměstí unikátní příležitost přenést se v čase o několik desítek tisíc až milionů let do minulosti, a to na výstavě paleontologických obrazových rekonstrukcí, nazvané „Z hlubin dávnověku“. Jejich autor, brněnský rodák a výtvarný autodidakt Petr Modlitba (roč. 1968), navazuje svojí tvorbou zejména na světoznámého a dosud nepřekonaného hyperrealistického malíře Zdeňka Buriana. Ke své inspiraci Burianovým dílem se Petr Modlitba otevřeně hlásí: „Vše začalo někdy v roce 1976, kdy jsem v bratrově knihovně objevil knihu „Ztracený svět” od pánů J. Augusty a Z. Buriana – a bylo rozhodnuto. Pravěký svět v úžasných obrazech geniálního malíře Zdeňka Buriana mě okouzlil natolik, že jsem vzal tužku a papír a začal kostrbatou linkou kreslit a kreslit a kreslit... a vydrželo mi to až do dnešních dnů, doufám, že s lepším výsledkem než tenkrát.“
 
Olejomalbě se Petr Modlitba začal věnovat ve svých 16 letech, opět jako samouk, údajně inspirován surrealistickými obrazy Salvadora Dalího.
 
Své práce Petr Modlitba vystavoval již v letech 1998 a 1999, ale mezníkem se pro něj stalo setkání s antropologem prof. Janem Jelínkem v roce 2001. „Díky tomuto uznávanému odborníku a skvělému člověku jsem dostal možnost pracovat na rekonstrukcích pravěkého života na odborné úrovni a to v rámci Moravského zemského muzea v Brně," uvádí Petr Modlitba na svých internetových stránkách. Podobně jako v případě Burianových paleontologických rekonstrukcí či interpretací, i Modlitbovy obrazy jsou tak dnes výsledkem několikaleté spolupráce s paleontology, antropology a odborníky dalších příbuzných oborů Masarykovy a Karlovy univerzity.
 
Kromě Moravského zemského muzea v Brně lze díla Petra Modlitby shlédnout také ve stálé expozici Chlupáčova muzea historie Země pražské Přírodovědecké fakulty UK; odtud byla ostatně některá díla pro čáslavskou výstavu zapůjčena. V loňském roce vydalo nakladatelství b4u publishing knihu Oldřicha Růžičky „A Journey to the Primeval World“ s Modlitbovými ilustracemi.
 
Výstava několika desítek kreseb, kvaší a olejů Petra Modlitby bude zahájena vernisáží v pondělí dne 18. dubna v 17.00 hod; úvodní slovo přednese Petr Svoboda, ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě, součástí vernisáže bude také vystoupení vynikajícího jazzového hudebníka Radka Němejce.
 
Výstava potrvá do 15. května 2011.
 
(Autor: David Novák; text otištěn v Čáslavských listech č. 4/2011)

—————

Zpět