„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Další podezření kolem krajských konkursů: Byl návrh na sloučení muzea a galerie v Mostě připraven předem?

22.11.2017 00:00
HlídacíPes.org totiž zjistil, že s tímto návrhem přišla už výběrová komise, která měla pouze doporučit radě Ústeckého kraje jméno nového ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě. Toho nakonec nevybrala a sama doporučila sloučení. Scénář tak naznačuje, že o sloučení mohlo být rozhodnuto předem.
 
Konkurs na nového ředitele mostecké galerie po odvolaném Petru Svobodovi se konal 11. října. Svoboda musí ve funkci ke konci roku skončit jako jeden z pětice ředitelů krajských kulturních institucí, které rada Ústeckého kraje za podezřelých okolností odvolala v květnu.
 
Jak už HlídacíPes.org napsal dříve, komise v říjnu nedokázala najít vhodného uchazeče. Rada kraje to vzala na vědomí a zadala vedoucímu odboru kultury a památkové péče Radku Spálovi, aby pro prosincové krajské zastupitelstvo připravil sloučení galerie s Oblastním muzeem v Mostě. O tomto návrhu má rada kraje jednat tento týden.
 
Dva proti čtyřem
 
Potud by bylo formálně vše v pořádku. Návrh na sloučení ovšem narazil na odpor odborné veřejnosti. Na internetu dokonce nyní koluje petice, pod níž jsou jako autoři podepsáni mostečtí umělci Jana Jungmannová a Luděk Prošek. Aktuálně je pod peticí 135 podpisů.
 
HlídacíPes.org požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím o zápis z říjnového jednání výběrové komise. Vyplývají z něho dvě dosud neznámé skutečnosti.
 
Návrhem na sloučení ovšem komise překročila pravomoc, ke které byla zřízena. Její úkol totiž spočíval pouze ve výběru a doporučení vhodného kandidáta na post ředitele. O tom, že by výběrová komise měla kraji určovat, jak má upořádat své příspěvkové instituce, její statut nehovoří.
 
HlídacíPes.org se rozhovory se členy komise pokoušel zjistit, kdo konkrétně s návrhem obou institucí přišel. Sdílní ale příliš nebyli: buď se již nepamatují, nebo odkázali na povinnost mlčenlivosti, která jim byla uložena.
 
Sdílnější byla pouze zástupkyně ministerstva Hana Vondráčková. Podle ní se během oficiální části jednání o návrhu na sloučení vůbec nemluvilo. Je tedy podivné, že v zápise takové doporučení je vůbec uvedeno, a dokonce o něm mělo hlasovat všech šest členů včetně Vondráčkové.
 
"Je možné, že někde v kuloárech zaznělo, že by bylo nejlepší ty dvě instituce sloučit. Bylo by to asi nejlepší pro provoz zřizovatele, ale že by se to oficiálně zdůvodňovalo, to tedy určitě ne," uvedla Hana Vondráčková.
 
Ta si podle svého vyjádření nevzpomíná, že by podepisovala závěrečný protokol, a tvrdí, že v uvedené podobě ho ani nečetla. "Bylo nám řečeno, že komise navrhne pro zastupitelstvo nějakou informaci," tvrdí Hana Vondráčková.
 
Robert Malecký, Hlídací pes, 22. 11. 2017

—————

Zpět