„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Čestné občanství města Čáslav in memoriam udělí brigádnímu generálovi Františku Moravcovi 15. března

13.03.2019 15:48

Páteční vzpomínková akce a odborné kolokvium "František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948" začne na Nové scéně Dusíkova divadla v pátek 15. března v 9.30 hodin. Akce se uskuteční u příležitosti 80. výročí odletu čs. zpravodajců do Velké Británie a bude spojená s udělením čestného občanství Města Čáslav in memoriam brigádnímu generálovi Františku Moravcovi.

Program

8.30 Prezence účastníků

9.30 Přivítání a slavnostní zahájení kolokvia a vzpomínkové akce starostou města JUDr. Vlastimilem Málkem, ředitelem Vojenského zpravodajství brigádním generálem Ing. Janem Berounem a velitelem 601. skupiny Speciálních sil AČR plukovníkem Ing. Davidem Frantou M.S.

9.50 Udělení čestného občanství města Čáslav in memoriam armádnímu generálu Františku Moravcovi

10.00 Přestávka

10.15 Filmový dokument „100. leté výročí Vojenského zpravodajství“

10.30 PhDr. Karel Straka, Ph.D. (Vojenský historický ústav, Praha) - Československé vojenské zpravodajství proti Německu v letech 1932-1933 (metody, prostředky, výsledky).

11.00 PhDr. Prokop Tomek, Ph.D . (Vojenský historický ústav, Praha) - „Mluví důstojník ministerstva národní obrany“. Válečné londýnské rozhlasové komentáře Františka Moravce.

11.30 Jaroslav Skopal - „František Moravec, jeho boj, rodina, vzpomínky.“

12.00 Diskuse

12.15 Oběd

13.15 Filmový dokument „Strýček Moravec“ TV Čáslav

13.25 Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“) - Účast příslušníků československé armády v protifašistickém odboji na Čáslavsku v letech 1939-1942.

13.55 RSDr. Ladislav Jouza (Regionální Muzeum v Kolíně) - Služebna gestapa v Kolíně (1939–1945).

14.25 Ing. David Novák (Spolek Třiatřicet, Čáslav) - Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa.

14.55 Diskuse

15.10 Přestávka

15.25 František Moravec na filmových záběrech ze sbírek VHÚ Praha

15.30 PhDr. Bandžuch Tomáš, Ph.D. (Ministerstvo obrany, Praha) - 7. listopad 1918: první nasazení československých ozbrojených sil a jeho zpravodajské souvislosti.

16.00 JUDr. Miroslav Polreich - “Zpravodajské služby - vyšší forma diplomacie.”

16.30 Bc. Marek Vašut (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) - Československá zpravodajská expozitura v Turecku ve světle pracovní cesty Františka Fryče.

17.00 Diskuse

17.15 Slavnostní ukončení konference

 
Svoboda.Info, 13. 3. 2019

—————

Zpět