„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


ČESKÁ TELEVIZE: Sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě s tamním muzeem

23.10.2018 21:22
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka: Radní Ústeckého kraje rozhodli o sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě s tamním muzeem. Proti jsou ale stovky odborníků i zástupců samospráv. Podle jejich slov tento krok existenci galerie ohrožuje. 
 
Lucie HEYZLOVÁ, redaktorka: 
Mostecká galerie má dlouholetou tradici, proti jejímu slučování vystoupila řada místních politiků i odborné veřejnosti. Vznikla dokonce petice, kterou podepsalo 300 odborníků z oblasti umění a kultury. 
 
Jan KLÁPŠTĚ, historik: Když tedy výtečně funguje muzeum tady za námi a velmi dobře fungovala ta galerie, tak prostě není důvod, žánr, který je slabší, prostě zlikvidovat. 
 
redaktorka: Jedním z hlavních argumentů pro sloučení galerie s muzeem je podle Ústeckého kraje malá návštěvnost. Ročně tam zavítá na 3000 návštěvníků. 
 
Jana LIČKOVÁ, ředitelka v.z., Galerie výtvarného umění v Mostě: Návštěvnost je obrovská, k tomu se dělají věci pro školy, podařilo se nám do galerie dostat snad 16 škol. 
 
redaktorka: Atraktivní prostory přímo pod přesunutým kostelem Nanebevzetí Panny Marie, zvučná jména vystavujících světoznámých autorů, tak hodnotí dosavadní působení galerie v Mostě odborníci. 
 
Jan KLÁPŠTĚ: Pro mě a pro řadu lidí z Mostu a z Čech vůbec bylo podstatné to, že se tady během více než 20 let podařilo vytvořit galerii, ale je potřeba říci galerii současného umění. 
 
redaktorka: Nejistota kolem jejího fungování trvá už více než rok a půl. Ústecký kraj si proto nechal zpracovat analýzu, která doporučila obě instituce sloučit 
 
Lucie DOSEDĚLOVÁ, mluvčí Ústeckého kraje: Ústecký kraj si od toho slibuje, že bude více zefektivněno hospodaření i fungování galerie i muzea v Mostě. Galerie se více otevře veřejnosti, jak tomu bylo v minulosti, což se za minulého vedení nestávalo. 
 
redaktorka: K samotnému sloučení by mělo dojít v lednu 2019. 
 
Alena DERNEROVÁ, senátorka /SD-SN/: Výhledově budeme možná slučovat všechny galerie a muzea, která v Ústeckém kraji jsou, prostě galerie je svébytná a měla by takovou i zůstat. 
 
Jan KLÁPŠTĚ: Ti lidé, kteří byli vychováváni k tomu, aby to umění vnímali, najednou ztrácejí prostředí, do kterého mohli vstupovat, v tom je ten problém. Je to kus identity, který se pracně, zdlouhavě vytváří. 
 
redaktorka: Podobnou situaci zažila před sedmi lety i Galerie výtvarného umění v Pardubicích. Zastupitelé Pardubického kraje ale tehdy analýzu té samé firmy, která posuzovala Mosteckou galerii, shodili ze stolu. Lucie Heyzlová, Česká televize, Most. 
 
ČT 1, Události v regionech - Praha, 23. 10. 2018

—————

Zpět